de medezeggenschap

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [medə'zɛxənsxɑp]

recht om mee te beslissen over zaken waarbij je betrokken bent
Voorbeelden:  `medezeggenschapsraad`,
`het recht op informatie, raadpleging en medezeggenschap van werknemers`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
inspraak

14 definities op Encyclo
  1. De mogelijkheid van (gewezen) deelnemers om inspraak te hebben bij de uitvoering van de pensioenregeling. Vooral de medezeggenschap van gepensioneerden staat in de belang...
  2. Het recht van werknemers om invloed uit te oefenen op het bestuur van een onderneming of instelling. Naast de Wet op de ondernemingsraden, waarin het recht op informatie,...
  3. Het recht om over iets mee te praten en zo invloed uit te oefenen op de besluitvorming. In 1950 was er al een Wet op de Ondernemingsraden, die grote bedrijven verplichtte...
  4. De modieuze managementterm van het begin van de jaren negentig. In organisaties wordt dit meestal opgevat als meer participatie van medewerkers in de onderneming waarvoor...
  5. Het recht mee te doen in besprekingen en bij besluitvorming
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met medezeggenschap:
medezeggenschapsraad