Spelling
mashup' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zeggen dat het fout gespeld is. Woorden die niet vaak worden gebruikt, encyclopedische ingangen en woordgroepen worden niet of zelden opgenomen in deze lijsten.

4 definities op Encyclo
1) Een mashup is een combinatie van twee of meer bronnen die informatie toegankelijker, vermakelijker of nuttiger maakt. ...
2) Webapplicatie die gegevens uit meerdere bronnen integreert tot één beleving. Voorbeeld: Google Maps, waar cartografisc...
3) Een Mashup (van Engels to mash (it) up, samenstampen, vermengen) is een term die gebruikt wordt voor het creëren van i...
4) [internetapplicatie] - Een mashup is een webpagina of -applicatie waar gegevens uit meerdere bronnen gecombineerd en ge...
Toon uitgebreidere definities