het marktfalen

zelfst.naamw.

het tekortschieten van de werking tussen vraag en aanbod. Reden hiervoor kan zijn onvolledige mededinging, onvolledige informatie voor iedereen, toe- of uittredingsbarrières, hoge transactiekosten en inhomogene producten.


Bron: WikiWoordenboek.

3 definities op Encyclo
  1. De co
  2. markten en prijzen - Coördinatie door het marktmechanisme werkt niet altijd goed: Sommige goederen hebben geen prijs; denk aan collectieve goederen, z…
  3. Bij marktfalen faalt de marktwerking, dat wil zeggen dat de markt geen optimale oplossing tot stand kan brengen. In principe zou marktwerking tot een uitkomst moeten lei...
Toon uitgebreidere definities