het management

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['mɛnədʒmənt]

1) mensen die leiding geven aan een bedrijf of organisatie

2) manier waarop een proces of organisatie wordt geleid
Voorbeeld:  `watermanagement`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beleid bestuur politiek

15 definities op Encyclo
  1. wie zegt wat er moet gebeuren vb: de directeur hoort bij het management Synoniem: leiding
  2. Een samenstel van activiteiten sturen, beheersen, toezicht houden en verantwoorden, waarbij de accenten worden gelegd afhankelijk van de functie en de positie van de mana...
  3. Te gebruiken in algemene zin voor het organiseren, leiden en uitvoeren van de activiteiten van een persoon, groep, organisatie of onderneming en het beheer van de menseli...
  4. Onder te verdelen in operationeel (concrete zaken), tactisch (heden en nabije toekomst) en strategisch management (toekomstig beleid, lange termijn).
  5. De leiding van een organisatie die, via het voorbereiden, coördineren en auditen van de personele en materiële middelen, vooraf vastgestelde doelen en doelstellingen tr...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met management:
managementbuy-outsmanagementconsultantmanagementconsultantsmanagementgoeroemanagementinformatiesysteemmanagementteammanagementteamsmanagementwetenschapmanagementwetenschappen

Deze woorden eindigen op management:
crisismanagementklasmanagementklassenmanagementoverheidsmanagementinterim-managementprojectmanagementwatermanagementrisicomanagementmiddenmanagementpersoneelsmanagementprocesmanagementrelatiemanagementassetmanagementinformatiemanagementkennismanagementmiddelmanagementcashmanagementnetwerkmanagementtopmanagement

Herkomst volgens etymologiebank.nl
management (bestuur van een onderneming)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `management`.