de magie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ma'xi]

manier waarop mensen proberen natuurlijke krachten te beïnvloeden

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
betovering toverij

15 definities op Encyclo
  1. De studie en beoefening van rituele activiteiten die zijn bedoeld om menselijke of natuurlijke gebeurtenissen te regelen of te beïnvloeden door middel van het oproep...
  2. Let op: Spelling van 1858 Fr., tooverij, tooverkunst de kunst of wetenschap, om onbegrijpelijke, bovennatuurlijke werkingen voort te brengen; hekserij. Magiërs, Magi, ee...
  3. het aanwenden van rituelen met het oog op extern doel, zonder dat er een technische of wetenschappelijke verklaring voor (het effect) is
  4. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] tooverkunst, tooverij, geheime wetenschap, zwarte kunst. *...GIÊR, m. (-s), oostersch geleerde; (inzonderheid.) st...
  5. tovenarij
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met magie:
magiedmagiër

Herkomst volgens etymologiebank.nl
magie (toverkunst)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `magie`.