het kapitalisme

zelfst.naamw.
Uitspraak:  [kapitaˈlɪsmə]

maatschappelijk systeem waarbij bedrijven in het bezit van mensen zijn en niet van de staat, met alle economische effecten daarvan poliek
Voorbeeld:  `het kapitalisme met een menselijk gezicht`

© Kernerman Dictionaries.

20 definities op Encyclo
  1. systeem waarbij de bedrijven in handen zijn van particulieren vb: onder het kapitalisme zijn bedrijven niet in het bezit van de overheid
  2. is een mengvorm van economische orde, waarbij de kenmerken van de vrije ruilverkeershuishouding overheersen. De productiefactoren zijn in handen van particulieren en he...
  3. Economisch bestel waarbij er de nadruk op ligt dat ieder bedrijf zelfstandig mag komen tot winst, en waarbij ze zelf mag bepalen wat men met die winst doet. De overheid b...
  4. Productiewijze in een maatschappij, waarbij de middelen om te produceren hoofdzakelijk in handen zijn van een kleine beziottende klasse. De arbeiders zijn daarin genoodza...
  5. Vorm van produceren in westerse landen die is gericht op het behalen van een zo hoog mogelijke winst.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden eindigen op kapitalisme:
graaikapitalismeneokapitalismeturbokapitalismeanarchokapitalismehandelskapitalismestaatskapitalismezelfbedieningskapitalisme

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `kapitalisme`.