iteratief

bijv.naamw.
Uitspraak:  [itəra'tif]

als iets steeds opnieuw gebeurt
Voorbeelden:  `In een iteratief proces herhalen de onderdelen van het proces zich stelselmatig.`,
`Bij een iteratieve aanpak ga je stapje voor stapje verder en gebruik je voortschrijdend inzicht in een volgende fase.`
Synoniemen:  herhaald, herhalend

Bovenstaande informatie is afkomstig van Kernerman Dictionaries meer info
Onderstaande informatie is samengesteld uit diverse bronnen. Herhalingen en/of tegenstellingen kunnen het gevolg zijn.

Spelling
Correct gespeld: 'iteratief' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Deze woorden eindigen op iteratief:
 reïteratief

7 definities op Encyclo
1) kwalificatie van een proces dat bij herhaling een aantal bewerkingen uitvoert totdat aan een gestelde voorwaarde wordt v...
2) Stapsgewijs naar een optimum gaan. In sommige gevallen moet je twee of meer regelaars bedienen die elkaar onderling be...
3) Een iteratief proces wordt gekenmerkt door stelselmatige herhaling van onderdelen van het proces, zij het met instelbare...
4) Frequentatief; een werkwoord dat een herhaalde handeling aanduidt. Bijvoorbeeld: `hakkelen`...
5) kwalificatie van een proces dat bij herhaling een aantal bewerkingen uitvoert totdat aan een gestelde voorwaarde wordt v...
Toon uitgebreidere definities