de interventie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɪntər'vɛn(t)si]
Verbuigingen:  interventie|s (meerv.)

actieve handeling om een probleem op te lossen
Voorbeelden:  `grootschalige interventie door de GGD bij de uitbraak van de infectieziekte`,
`door interventie het functioneren van een groep verbeteren`
humanitaire interventie  (militaire actie in een buitenlandse staat om een einde te maken aan massale mensenrechtenschendingen)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bemoeienis ingreep inmenging tussenkomst

25 definities op Encyclo
 • Interventie is een heel breed begrip dat tussenkomst door personen of instanties aanduidt. In jurische terminologie kan interventie bijvoorbeeld gepleegd worden door per...
 • Onder Interventie verstaan we de aan- of verkoop van deviezen door de centrale bank op de valutamarkt, waardoor de koers van de eigen valuta en de ruimte op de geldmarkt...
 • [Mil. Woordenboek, spelling van 1861 ``Interventie``] Tusschenkomst van eenen staat in de binnenlandsche aangelegenheden van eenen anderen staat
 • • [medisch] ingreep.
 • ongevraagde bemoeienis, het tussenbeide komen vb: door zijn interventie is de ruzie bijgelegd Synoniemen: inmenging tussenkomst
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met interventie:
  interventies

  Deze woorden eindigen op interventie:
  overheidsinterventiesysteeminterventie

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  interventie (tussenkomst van buitenaf)