de interferentie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɪntərfə'rɛn(t)si]
Verbuigingen:  interferentie|s (meerv.)

1) het op elkaar inwerken van golfbewegingen, waarbij ze elkaar versterken of uitdoven natuurkunde
Voorbeeld:  `Interferentie kan zich voordoen bij elektromagnetische golven, geluidsgolven, watergolven, licht enz.`

2) verschijnsel dat iemand elementen uit het ene taal- of leersysteem ten onrechte toepast in een ander taal- of leersysteem taalkunde

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
bemiddeling verstoring

22 definities op Encyclo
  1. • [medisch] verstoring. • [taalkunde] het tenonrechte toepassen van bepaalde regels op een taal die bij een andere taal behoren. • [natuurkunde] de gezamenlijke wer...
  2. Als 2 signalen elkaar in de weg zitten onstaat er interferentie, waarbij de orginele signalen worden vervormd en nieuwe signalen ontstaan. Hierdoor zijn de signalen vaak ...
  3. Het nederlandse woord interferentie heeft een beperktere betekens dan het engelse `interference`. Het duidt op de situatie dat als er twee verschillende tonen tegelijk h...
  4. De invloed van een golfvorm op een andere golfvorm. Dit is een hele brede term, want interferentie is onder andere: De beinvloeding van gereflecteerd op direct geluid (ak...
  5. Golfverschijnsel waarbij een ruimtelijk golfpatroon ontstaat door superpositie van golven afkomstig van coherente bronnen.
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met interferentie:
interferenties

Herkomst volgens etymologiebank.nl
interferentie (het op elkaar inwerken)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 86% van de Nederlanders en 94% van de Vlamingen het woord `interferentie`.