de hermeneutiek

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [hɛrmənœy'tik]

kunst waarmee je teksten interpreteert en begrijpt filosofie
Voorbeelden:  `bijbelse hermeneutiek`,
`Moderne hermeneutiek ontkent objectieve waarheid. Hermeneutiek van elke tekst is dus eigenlijk een contradictie.`

© Kernerman Dictionaries.

17 definities op Encyclo
  1. Afgeleid van het Griekse woord hermèneus = tolk en betekende oorspronkelijk de kunst van het overbrengen en uitleggen van boodschappen. Later betekent het de kunst van h...
  2. Binnen de cultuurwetenschap verstaat men onder hermeneutiek de leer van de interpretatie, maar ook de activiteit van het interpreteren zelf. De hermeneutiek is een poging...
  3. De studie en toepassing van de methodologische beginselen van het interpreteren en uitleggen; in het bijzonder het algemene beginsel van bijbelse interpretaties. Categori...
  4. Leer van de regels en hulpmiddelen die bij de uitlegkunde gebruikt worden, de theorie van de exegese, met name van de bijbeluitlegging. (Van Dale)
  5. Let op: Spelling van 1858 Hermeneutica, Lat., de uitlegkunde, inzonderheid der heilige Schrift
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
hermeneutiek (theorie van de exegese)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 39% van de Nederlanders en 36% van de Vlamingen het woord `hermeneutiek`.