Doorverwezen van gnuif > gnuiven

gnuiven

werkw.
Afbreekpatroon:  gnui - ven
Verbuigingen:  gnuifde (verl.tijd )
Verbuigingen:  gegnuifd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) in zijn vuistje lachen, besmuikt lachen
Voorbeeld:  `Er werd hier en daar in het publiek gegnuifd tijdens de toespraak van de voorzitter.`
Synoniem:  gniffelen

2) door je neus inademen en de lucht aan de binnenkant van je neus en de bovenkant van je keel laten schrapen
Voorbeeld:  `Gnuiven in gezelschap wordt als onsmakelijk en ongemanierd beschouwd.`
Synoniem:  neus ophalen


Spelling
Correct gespeld: 'gnuiven' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.