Doorverwezen van gnuif > gnuiven Toon zonder doorverwijzing

gnuiven

werkw.
Afbreekpatroon:  gnui - ven
Vervoegingen:  gnuifde (verl.tijd )
Vervoegingen:  gegnuifd (volt.deelw.) Toon alle vervoegingen

1) in zijn vuistje lachen, besmuikt lachen
Voorbeeld:  `Er werd hier en daar in het publiek gegnuifd tijdens de toespraak van de voorzitter.`
Synoniem:  gniffelen

2) door je neus inademen en de lucht aan de binnenkant van je neus en de bovenkant van je keel laten schrapen
Voorbeeld:  `Gnuiven in gezelschap wordt als onsmakelijk en ongemanierd beschouwd.`
Synoniem:  neus ophalen


Spelling
Correct gespeld: 'gnuiven' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

1 definitie op Encyclo
I.) 1) Gniffelen 2) Heimelijk lachen 3) In zijn vuistje lachen 4) Lachen uit leedvermaak 5) Zich verkneukelen
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 67% van de Nederlanders en 38% van de Vlamingen het woord `gnuiven`.

Herkomst volgens etymologiebank.nl
gnuiven (gniffelen, zich in stilte verheugen)