de functie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈfʏŋksi]
Verbuigingen:  functie|s (meerv.)

1) bepaald werk dat je doet
Voorbeelden:  `een functie bij het ministerie bekleden`,
`een functie vervullen`,
`in functie treden`,
`iemand voordragen voor een functie`
Synoniemen:  betrekking, ambt
belediging van een ambtenaar in functie  (belediging van een ambtenaar terwijl die aan het werk is)

2) doel dat of werking die iets heeft
Voorbeelden:  `Welke functie heeft dat knopje?`,
`symboolfunctie`

© Kernerman Dictionaries.

Spelling
Correct gespeld: 'functie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Taaladvies
  1. Functie zijn van / afhankelijk zijn van: Is functie zijn van in de betekenis van 'afhangen van' correct?
  2. Functies / functie: (de - van leerkracht) Is functies in een enkelvoudige betekenis correct?
  3. Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen: Schrijf je functieaanduidingen met een hoofdletter of met een kleine letter?


Deze woorden beginnen met functie:
 functie-eis functie-eisen functieaanduiding functieaanduidingen functieanalyse functieanalyses functiebeoordeling functiebeoordelingen functiebeperking functiebeschrijving functiebeschrijvingen functieclassificatie functiecompositie functieleer functielonen functieloon functieomschrijving functieomschrijvingen functiepsychologie functies
 Toon alle woorden die beginnen met functie

Deze woorden eindigen op functie:
 aannemelijkheidsfunctie beleidsfunctie bestuursfunctie bètafunctie brugfunctie centrumfunctie decaanfunctie deeltijdfunctie disfunctie eigenfunctie entierfunctie errorfunctie exponentiële functie golffunctie helpfunctie kaderfunctie leverfunctie lijnfunctie longfunctie nevenfunctie
 Toon alle woorden die eindigen op functie

25 definities op Encyclo
I.) Een onderdeel van een programma dat losstaat van de rest van het programma. Een functie kan worden opgeroepen vanuit het programma. Functies vervullen meestal een specifi...
II.) taak die door het milieu vervuld wordt voor de samenleving. Van de onderwijs minister moet je de volgende 4 kennen ( en in oude eindexamens over de Nederlandse landschapp...
III.) De bijdrage die van een medewerker wordt verwacht voor het behalen van de ondernemingsresultaten.
IV.) Taak die vervult wordt door het natuurlijk milieu t.b.v. de samenleving.
V.) Achtervoegsel dat aangeeft dat dit deel van het molecuul reacties kan ondergaan. Alkanen zijn weinig reactief, maar een alkaan met een aldehyde functie kan relatief eenvo...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `functie` kennen.

Herkomst volgens etymologiebank.nl
functie (ambt; taak; afhankelijke veranderlijke in de wiskunde)