de functie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ˈfʏŋksi]
Verbuigingen:  functie|s (meerv.)

1) bepaald werk dat je doet
Voorbeelden:  `een functie bij het ministerie bekleden`,
`een functie vervullen`,
`in functie treden`,
`iemand voordragen voor een functie`
Synoniemen:  betrekking, ambt
belediging van een ambtenaar in functie  (belediging van een ambtenaar terwijl die aan het werk is)

2) doel dat of werking die iets heeft
Voorbeelden:  `Welke functie heeft dat knopje?`,
`symboolfunctie`

Bovenstaande informatie is afkomstig van Kernerman Dictionaries meer info
Onderstaande informatie is samengesteld uit diverse bronnen. Herhalingen en/of tegenstellingen kunnen het gevolg zijn.

Spelling
Correct gespeld: 'functie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Taaladvies
  1. Functie zijn van / afhankelijk zijn van: Is functie zijn van in de betekenis van 'afhangen van' correct?
  2. Functies / functie: (de - van leerkracht) Is functies in een enkelvoudige betekenis correct?
  3. Hoofdletters / kleine letters in functieaanduidingen: Schrijf je functieaanduidingen met een hoofdletter of met een kleine letter?


Deze woorden beginnen met functie:
 functieanalyse functietoets

Deze woorden eindigen op functie:
 bestuursfunctie lijnfunctie nevenfunctie parttimefunctie sleutelfunctie staffunctie topfunctie vertrouwensfunctie

Synoniemen
activiteit ambt baan betrekking dienstbetrekking job nut positie taak waarde

25 definities op Encyclo
1) Een onderdeel van een programma dat losstaat van de rest van het programma. Een functie kan worden opgeroepen vanuit het...
2) afbeeldingen van een domein D naar een bereik B, waarbij een waarde wordt geretourneerd; dit kan zowel een boolean, een ...
3) taak die door het milieu vervuld wordt voor de samenleving. Van de onderwijs minister moet je de volgende 4 kennen ( en ...
4) De bijdrage die van een medewerker wordt verwacht voor het behalen van de ondernemingsresultaten. ...
5) Taak die vervult wordt door het natuurlijk milieu t.b.v. de samenleving....
Toon uitgebreidere definities