de franchise

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [frɑn'ʃi:zə, 'frɛn(t)ʃɑjs]

1) recht dat een grote onderneming geeft aan particuliere ondernemers om gebruik te maken van de naam en expertise van die grote onderneming commercie
Voorbeelden:  `franchisenemer`,
`franchisegever`

2) deel van het salaris waarover geen pensioen wordt opgebouwd financieel

3) drempel waaronder de schade niet door de verzekering vergoed wordt financieel

© Kernerman Dictionaries.

24 definities op Encyclo
  1. In veel pensioenregelingen is een bepaald drempelbedrag opgenomen, waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. Dit bedrag krijgt de naam "franchise". De hoogte va...
  2. Een bedrag dat wettelijk vrijgesteld is van belasting, bijvoorbeeld de zogenaamde stakingsvrijstelling bij het beëindigen van een onderneming (een zogenaamd `drempelbedr...
  3. Het deel van het salaris waarover de deelnemer geen pensioen opbouwt, omdat de AOW bij het bereiken van de 65-jarige leeftijd voor dat specifieke deel al voorziet in inko...
  4. Dat deel van je salaris dat niet meetelt voor de opbouw van je pensioen. Je krijgt immers later ook AOW, dus je hoeft niet over je hele salaris pensioen op te bouwen. Het...
  5. Drempelbedrag waarover geen pensioenopbouw plaatsvindt. De hoogte van de franchise is gebaseerd op een in het pensioenreglement omschreven vast bedrag. Xerox (Nederland) ...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met franchise:
franchisedefranchisedenfranchisenfranchisesysteemfranchiset

Herkomst volgens etymologiebank.nl
franchise (eigen risico bij een schadeverzekering; bepaalde ondernemingsvorm)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 93% van de Nederlanders en 97% van de Vlamingen het woord `franchise`.