fetchen

werkw.
Afbreekpatroon:  fet - chen
Herkomst:  «Engels
Vervoegingen:  fetchte (verl.tijd )
Vervoegingen:  gefetcht (volt.deelw.)

ophalen van gegevens uit een bestand of database computer
Voorbeeld:  `het fetchen van gegevens uit een bestand`
Synoniem:  vorm van rippen