feodaal

bijv.naamw.
Uitspraak:  [fejo'dal]

verouderd
feodaal stelsel  (maatschappelijk stelsel waarbij iemand van een hogere klasse gebied te leen geeft aan iemand uit een lagere klasse in ruil voor geld en allerlei diensten)

© Kernerman Dictionaries.

9 definities op Encyclo
  1. situatie waarin ondergeschikten zeer afhankelijk zijn van machthebbers vb: in dat bedrijf heersen nog feodale toestanden
  2. Feodaal wil zeggen: tot het leenstelsel behorend. Hiermee wordt bedoeld dat een man van adel persoonlijk één of meer andere mensen in bezit heeft en ondergeschikt, `hor...
  3. in een feodale maatschapij wordt overheidsgezag uitgeoefend krachtens een personlijke rechtsbetrekking tussen een `heer` en een `man`; deze laatste kan goederen van zijn ...
  4. Ook “middeleeuws” : sociaal systeem met verschillende “klassen” of niveau’s : oa alle macht aan de adel, die bezittingen leent aan leenmannen
  5. Let op: Spelling (deels) uit 1864: [bijvoegelijk naamwoord] zie FEUDAAL.
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
feodaal (het leenstelsel betreffend)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 83% van de Nederlanders en 90% van de Vlamingen het woord `feodaal`.