de etymologie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [etimolo'xi]

1) wetenschap die de herkomst en geschiedenis van woorden onderzoekt taalkunde

2) herkomst en geschiedenis (van een woord) taalkunde
Verbuigingen:  etymologie|ën (meerv.)
Voorbeelden:  `De etymologie van het woord 'fiets' is nog niet bekend.`,
`Soms zijn er voor een woord twee etymologieën, omdat niet duidelijk is welke de juiste is.`

© Kernerman Dictionaries.

Taaladvies
Bacterieën / bacteriën, ceremonieën / ceremoniën, industriën / industrieën: Hoe spel je de meervoudsvormen van woorden die eindigen op -ie en een meervoud hebben op -en: is het bacteriën, ceremoniën en industriën of bacterieën, ceremonieën en industrieën?

14 definities op Encyclo
I.) [Nederlands] de herkomst van een woord
II.) • [taalkunde] woordherkomst, woordafleiding; de geschiedenis van een woord. • [wetenschap] de studie naar de oorsprong en de verandering van vorm en betekenis van woo...
III.) De leer van de afleiding van de woorden; leer van de afkomst van de woorden Afgeleid van het Griekse etumôs (waar, echt)
IV.) Onder etymologie verstaat men de oorsprong en de geschiedenis van woorden, alsook de tak van de taalwetenschap die zich met de herkomst van woorden bezighoudt.
V.) Term voor zowel de oorsprong en geschiedenis van een woord als voor het onderzoek daarnaar. In de Middeleeuwen en de renaissance werd een soort ‘natuurlijke band...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 84% van de Nederlanders en 88% van de Vlamingen het woord `etymologie`.