de etymologie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [etimolo'xi]

1) wetenschap die de herkomst en geschiedenis van woorden onderzoekt taalkunde

2) herkomst en geschiedenis (van een woord) taalkunde
Verbuigingen:  etymologie|ën (meerv.)
Voorbeelden:  `De etymologie van het woord 'fiets' is nog niet bekend.`,
`Soms zijn er voor een woord twee etymologieën, omdat niet duidelijk is welke de juiste is.`

Bovenstaande informatie is afkomstig van Kernerman Dictionaries meer info
Onderstaande informatie is samengesteld uit diverse bronnen. Herhalingen en/of tegenstellingen kunnen het gevolg zijn.

Spelling
Correct gespeld: 'etymologie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Taaladvies
Bacterieën / bacteriën, ceremonieën / ceremoniën, industriën / industrieën: Hoe spel je de meervoudsvormen van woorden die eindigen op -ie en een meervoud hebben op -en: is het bacteriën, ceremoniën en industriën of bacterieën, ceremonieën en industrieën?

Deze woorden eindigen op etymologie:
 volksetymologie

13 definities op Encyclo
1) • [taalkunde] woordherkomst, woordafleiding; de geschiedenis van een woord. • [wetenschap] de studie naar de oorspro...
2) wetenschap over de herkomst en verandering van woorden in een bepaalde taal....
3) afstamming, woordafleiding woordafleidkunde...
4) Onder etymologie verstaat men de oorsprong en de geschiedenis van woorden, alsook de tak van de taalwetenschap die zich ...
5) De leer van de afleiding van de woorden; leer van de afkomst van de woorden Afgeleid van het Griekse etumôs (waar, echt...
Toon uitgebreidere definities