de etymologie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [etimolo'xi]

1) wetenschap die de herkomst en geschiedenis van woorden onderzoekt taalkunde

2) herkomst en geschiedenis (van een woord) taalkunde
Verbuigingen:  etymologie|ën (meerv.)
Voorbeelden:  `De etymologie van het woord 'fiets' is nog niet bekend.`,
`Soms zijn er voor een woord twee etymologieën, omdat niet duidelijk is welke de juiste is.`

© Kernerman Dictionaries.

Spelling
Correct gespeld: 'etymologie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Taaladvies
Bacterieën / bacteriën, ceremonieën / ceremoniën, industriën / industrieën: Hoe spel je de meervoudsvormen van woorden die eindigen op -ie en een meervoud hebben op -en: is het bacteriën, ceremoniën en industriën of bacterieën, ceremonieën en industrieën?

Deze woorden beginnen met etymologie:
 etymologieën

Deze woorden eindigen op etymologie:
 volksetymologie

14 definities op Encyclo
I.) • [taalkunde] woordherkomst, woordafleiding; de geschiedenis van een woord. • [wetenschap] de studie naar de oorsprong en de verandering van vorm en betekenis van woo...
II.) wetenschap over de herkomst en verandering van woorden in een bepaalde taal.
III.) De leer van de afleiding van de woorden; leer van de afkomst van de woorden Afgeleid van het Griekse etumôs (waar, echt)
IV.) afstamming, woordafleiding woordafleidkunde
V.) Onder etymologie verstaat men de oorsprong en de geschiedenis van woorden, alsook de tak van de taalwetenschap die zich met de herkomst van woorden bezighoudt.
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 84% van de Nederlanders en 88% van de Vlamingen het woord `etymologie`.

Herkomst volgens etymologiebank.nl
etymologie (studie van de herkomst der woorden)