het dopplereffect

zelfst.naamw.
Verbuigingen:  dopplereffecten

schijnbare frequentieverschuiving als de zender en ontvanger bewegen ten opzichte van elkaar
Voorbeeld:  `Vele radarsystemen werken op basis van het dopplereffect.`


Bron: WikiWoordenboek.

Taaladvies
Schrijf je dopplereffect (`het verschijnsel dat geluid hoger of lager van toon lijkt te worden als de geluidsbron voorbijkomt en/of zich verwijdert`) met een hoofdletter, of met een kleine letter? Zie dopplereffect / Dopplereffect

6 definities op Encyclo
  • Het dopplereffect is de waargenomen verandering van frequentie van geluid, licht of andere golfverschijnselen, door een snelheidsverschil tussen de zender en de ontvange...
  • 1) Natuurverschijnsel
  • Een fenomeen dat karakteristiek is voor golfverschijnselen, zoals licht en geluid, wanneer de bron en de waarnemer zich ten opzichte van elkaar bewegen. De waargenomen fr...
  • Effect dat een toon hoger-lager klinkt wanneer de bron zich naar -van de luisteraar beweegt
  • Het effect dat de door een waarnemer gemeten golflengte anders is dan de uitgezonden golflengte van een golfbron die een snelheid heeft ten opzichte van de waarnemer. Wan...
  • Toon uitgebreidere definities

    Herkomst volgens etymologiebank.nl
    dopplereffect (verschuiving van waargenomen trillingen in licht of spectrum van een object)