digitaal

bijv.naamw.
Uitspraak:  [dixiˈtal]

als het door de computer verwerkt kan worden
Voorbeelden:  `Kun je me de tekst ook digitaal toesturen?`,
`digitale fotografie`
een digitale klok  (een klok zonder wijzers die de tijd met cijfers aangeeft)
digitaal loket  (website van een dienstverlenende instantie)

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
analoog (antoniem)

25 definities op Encyclo
  1. Werkend volgens het binaire talstelsel. Is afgeleid van het Engelse digital en digit (cijfer). De term digitaal wordt gebruikt voor apparatuur die werkt op basis van bina...
  2. Werkend volgens het binaire talstelsel. Is afgeleid van het Engelse digital en digit (cijfer). De term digitaal wordt gebruikt voor apparatuur die werkt op basis van bina...
  3. Getalsmatig, d.w.z. dat het over te dragen (geluids) signaal voorgsteld wordt door een reeks getallen met een enidige precisie. Zie het hoofdstuk over analoog en digitaa...
  4. Weergave van data in de vorm van reeksen cijfers. Het begrip is afgeleid van `digits`, hetgeen vingers betekent en het gebruiken daarvan zou aan de basis van ons tellen s...
  5. 1 op de vingers of de tenen betrekking hebbend; 2 cijferverwerkend: digitale rekenmachine, waar bij het probleem numeriek wordt opgelost, zonder tussenkomst van de analo...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
digitaal (rekenend of waarden aangevend met cijfers)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `digitaal`.