de dienst

zelfst.naamw. (m.)
Uitspraak:  [dinst]
Verbuigingen:  dienst|en (meerv.)

1) keer dat je iemand helpt
Voorbeelden:  `Je bewijst een blinde vrouw een dienst als je haar helpt met oversteken.`,
`Een automatiseringsbedrijf verleent betaalde diensten aan andere bedrijven om de computers goed te laten werken.`

2) afdeling met een eigen takenpakket
Voorbeelden:  `De technische dienst komt alles repareren.`,
`geneeskundige dienst`

3) tijd dat je werkt
Voorbeelden:  `Als mijn dienst is afgelopen, ga ik naar huis om te eten.`,
`nachtdienst`
iemand in dienst nemen  (iemand aannemen als werknemer)
de dienst uitmaken  (de baas zijn) `Ik maak hier de dienst uit.`

4) tijd dat een soldaat in het leger is defensie
Verbuigingen:  g.mv. (meerv.)
Voorbeeld:  `in militaire dienst zijn`

5)
buiten dienst zijn  (niet gebruikt kunnen worden) `De lift is buiten dienst omdat hij kapot is.`

6)
dienst doen als  (de functie hebben van) `Een muurtje kan dienst doen als plaats om te zitten.` Synoniem: fungeren als

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afdeling betrekking dienstplicht eredienst gedienstigheid godsdienstoefening gunst instituut kerkdienst kerkviering krijgsdienst mis service voorkomendheid

Spreekwoorden en zegswijzen
• de ene dienst is de andere waard. (=wanneer iemand helpt, doet men graag iets terug)
• de dienst uitmaken (=vertellen wat er gebeuren moet)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
  1. Werk / dienst: Is werk in een benaming als 'Nationaal werk tot bestrijding der tuberculose' correct?
  2. Permanentie / dienst: Is het permanentie in de betekenis 'het verzekeren of waarnemen van een dienst' correct?


16 definities op Encyclo
  1. Een dienst is arbeid die men ten behoeve van anderen verricht. Diensten worden aan anderen verleend. Bij het verlenen van diensten brengt de door een bedrijf verrichte ar...
  2. Een dienst is arbeid die men ten behoeve van anderen verricht. Diensten worden aan anderen verleend. Bij het verlenen van diensten brengt de door een bedrijf verrichte ar...
  3. activiteit die door derden op contractbasis worst verricht zonder eigendomsoverdracht van goederen.
  4. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. (-en), bijstand, verrichting ten behoeve of ten nutte eens anderen; kerk-, krijgsdienst; - doen bij (iem.); eene - doen of bewijzen ...
  5. Uit `De lagere vaktalen: Taal van post-, telegraaf- en telefoonpersoneel` 1914 binnenlandsche, buitenlandsche, locale, interlocale, internationale, Zondagsdienst. Doorloo...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met dienst:
dienstbaardienstbaar aandienstbaarheiddienstbetrekkingdienstbodedienstbodendienstbodesdienstdoendienstdoenddienstendienstensectordiensterdienstfietsendienstigdienstjaardienstmeiddienstmeidendienstmeisjedienstplichtdienstplichtige
Toon alle woorden die beginnen met dienst

Deze woorden eindigen op dienst:
arbodienstbelastingdienstcontinudienstexplosievenopruimingsdienstgodsdiensthulpdienstimmigratiedienstinlichtingendienstkerkdienstlijndienstloondienstwederdienstnachtdienstdagdienstlippendienstkrijgsdienstoverheidsdienstsociale dienstploegendienstpendeldienst
Toon alle woorden die eindigen op dienst

Herkomst volgens etymologiebank.nl
dienst (het dienen)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `dienst` kennen.