deze

pronoun
Uitspraak:  [ˈdezə]

1) <je gebruikt dit woord als je iets aanwijst>
Voorbeeld:  `Deze jurk vind ik mooier dan die jurk.`

2) <je gebruikt dit woord als je naar iets wijst of iets bedoelt dat dichtbij is>
Voorbeelden:  `Mijn fiets staat hier bij deze boom.`,
`Deze week ga ik naar de kapper.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
dat die dit

Spreekwoorden en zegswijzen
• als de zon een mestvaalt beschijnt, dan verspreidt deze een onaangename geur. (=als je met goede wil ergens te veel aandacht aan besteedt kan het verkeerd opgevat worden. / Met alle goede wil van de wereld kun je sommige zaken nog niet verbeteren.)
Naar de spreekwoorden

Taaladvies
  1. Bij deze / bij dezen: Luidt de formulering die veel in brieven wordt gebruikt, bij deze of bij dezen?
  2. Dit / dat, deze / die: Wat is het verschil in verwijzing tussen dit en deze enerzijds en dat en die anderzijds?
  3. Namens dezen / deze: Wat is correct in de slotformule van een brief: namens dezen of namens deze?


5 definities op Encyclo
  1. •aanduiding voor dichtbijzijnde dingen, dieren of mensen.
  2. geeft aan dat het in de buurt is vb: deze fles is nog vol, die andere is leeg bij deze open ik de school [op dit moment open ik de school] een dezer dagen ... [binnenkort...
  3. Let op: Spelling (deels) uit 1864: aanw. vnw. en [bijvoegelijk naamwoord] dit of deze voor nabij zijnde, die of gene voor meer verwijderde zaken; meent gij -, of die? bij...
  4. 1) Aanwijzend voornaamwoord 2) Dat 3) Die 4) Dit 5) En gene 6) Laatstgenoemde 7) Niet die 8) Voorliggend 9) Voornaamwoord
  5. aanwijzend voornaamwoord Jaar van herkomst: 1130 (CG II 1, 131 )
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met deze:
dezelfdedezer dagendezerzijds

Herkomst volgens etymologiebank.nl
deze (voornaamwoord)

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `deze` kennen.