debunken

werkw.
Afbreekpatroon:  de - 'bun - ken
Herkomst:  Ā«Engels
Verbuigingen:  debunkte (verl.tijd )
Verbuigingen:  gedebunkt (volt.deelw.)

zich afzetten tegen onzin
Voorbeeld:  `op twitter worden grote leugenaars al snel gedebunkt`
Synoniem:  ontmaskeren


Spelling
'debunken' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zeggen dat het fout gespeld is. Woorden die niet vaak worden gebruikt, encyclopedische ingangen en woordgroepen worden niet of zelden opgenomen in deze lijsten.