de cultuur

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [kʏlˈtyr]
Verbuigingen:  cul|turen (meerv.)

1) het geheel van gebeurtenissen op het gebied van kunst, ontspanning en uitgaan
Voorbeelden:  `Parijs is een stad met veel cultuur.`,
`cultuurbeleid`

2) manier waarop een groep mensen met elkaar omgaat of leeft
Voorbeelden:  `de Nederlandse taal en cultuur`,
`In dat bedrijf is een cultuur van liegen en bedriegen.`

3) het verbouwen of kweken (van iets) landbouw
Voorbeelden:  `aardappelcultuur`,
`mosselcultuur`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
aanfok aankweek aankweken aanplant beschaving fok fokkerij gewassenverbouwing kweek kweken reproductie teelt verbouw voortbrenging voortplanting natuur (antoniem)

Taaladvies
 1. Schrijf je dit Duitse leenwoord in het Nederlands met of zonder hoofdletter? Zie leitkultur / Leitkultur
 2. Wat betekent multiculturalisering? Dat men van vele culturen een smeltkroes wil maken of juist dat men de diverse culturen hun eigen karakter laat behouden? Zie Multiculturalisering


25 definities op Encyclo
 • Cultuur in het algemeen verwijst naar het patroon van menselijke activiteit en de symbolische structuren, die deze activiteiten een zekere betekenis geven. In filosofisc...
 • Verbouwen van
 • `Cultuur is een begrip dat op verschillende manieren kan worden geënterpreteerd. In de breedste opvatting wordt cultuur gedefinieerd als alles wat geen natuur meer is. ...
 • - allerlei verschijnselen die kortstondig (sociologisch) op veel aandacht kunnen rekenen - vereniging van een bepaalde verschijnsel; soort van seculiere eredienst die men...
 • (1) Cultuur omvat een stelsel van ideen, opvattingen, normen, waarden en symbolen binnen een samenleving die algemeen worden aanvaard. Binnen deze cultuur onderscheiden w...
 • Toon uitgebreidere definities

  Deze woorden beginnen met cultuur:
  cultuurbarbaarcultuurbarbarencultuurfondscultuurgemeenschapcultuurgewascultuurheldcultuurhistoriecultuurlandschapcultuurlooscultuurpessimismecultuurpolitiekcultuurrelativismecultuurschokcultuurstelselcultuurtaalcultuurtalencultuurtoerisme

  Deze woorden eindigen op cultuur:
  angstcultuurbedrijfscultuurbonuscultuurclaimcultuurfietscultuurgenotscultuurglascultuurgraaicultuurmonocultuurstraatcultuursubcultuurtabakscultuururnenveldencultuur

  Herkomst volgens etymologiebank.nl
  cultuur (bebouwing van de grond, verbouw; beschaving; kweek van bacteriën enz.)