Spelling
Correct gespeld: 'cenotaaf' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.