Spelling
Correct gespeld: 'cenotaaf' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

8 definities op Encyclo
1) monument, graftombe zonder lijk omdat het nooit terug gevonden is, gedenkteken voor onbekende soldaat.
2) monument ter nagedachtenis aan een overledene die elders begraven is; denkbeeldig graf.
3) Grafmonument ter ere van een of meer doden van wie het graf elders te vinden is.
4) 1) Gedenkteken 2) Grafteken 3) Ledig grafmonument 4) Ledig praalgraf 5) Leeg grafmonument 6) Leeg praalgraf 7) Lijksteen 8) Praalgraf
5) Gr. kenos: leeg, taphos: graf; leeg graf of schijngraf als herinnering aan iemand die elders is gestorven en begraven.
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 26% van de Nederlanders en 37% van de Vlamingen het woord `cenotaaf`.

Herkomst volgens etymologiebank.nl
cenotaaf (leeg grafmonument)