Spelling
Correct gespeld: 'cenotaaf' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

7 definities op Encyclo
1) monument, graftombe zonder lijk omdat het nooit terug gevonden is, gedenkteken voor onbekende soldaat.
2) monument ter nagedachtenis aan een overledene die elders begraven is; denkbeeldig graf.
3) Grafmonument ter ere van een of meer doden van wie het graf elders te vinden is.
4) 1) Gedenkteken 2) Leeg grafmonument 3) Ledig grafmonument 4) Leeg praalgraf 5) Lijksteen 6) Ledig praalgraf 7) Praalgraf
5) Gr. kenos: leeg, taphos: graf; leeg graf of schijngraf als herinnering aan iemand die elders is gestorven en begraven.
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
cenotaaf (leeg grafmonument)