de causaliteit

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [kɑuzali'tɛit]

verband tussen oorzaak en gevolg
Voorbeelden:  `het causaliteitsprincipe`,
`Als twee fenomenen vaak samen optreden (correlatie), betekent dat niet per se dat het één het ander veroorzaakt (causaliteit).`
Synoniem:  oorzakelijkheid

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
oorzakelijkheid

9 definities op Encyclo
  1. Het was de griekse filosoof Aristoteles (384-322 v.Chr.) die in zijn Fysica vier verschillende vormen van causaliteit onderscheidde: naar de substantie, zoals in `het bro...
  2. Oorzakelijkheid. Een verschijnsel wordt veroorzaakt door of is het gevolg van een ander verschijnsel. Causaal verband tussen twee variabelen.
  3. [Maatschappijwetenschappen] er is sprake van een betrekking van oorzaak en gevolg
  4. 1) Gevolgelijkheid 2) Oorzaak 3) Oorzakelijk verband 4) Oorzakelijkheid
  5. Het verband tussen oorzaak en gevolg. 1. (s) In het strafrecht is er sprake van causaliteit wanneer de verdachte een bepaald feit heeft veroorzaakt en daarvoor verantwoor...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
causaliteit (oorzakelijkheid)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 94% van de Nederlanders en 91% van de Vlamingen het woord `causaliteit`.