de boventoon

zelfst.naamw. (m.)
Verbuigingen:  boventonen
Verbuigingen:  boventoontje

, , iedere toon die een geheel veelvoud is van de grondtoon
Voorbeeld:  `Een boventoon met een tweemaal hogere frequentie dan een grondtoon, noemt men een octaaf.`


Bron: WikiWoordenboek.

Spreekwoorden en zegswijzen
• de boventoon voeren. (=het hoogste woord hebben.)
Naar de spreekwoorden

4 definities op Encyclo
  1. hogere harmonische trilling in het geluid met een veelvoud van de frequentie van de grondtoon
  2. Spreekwoorden: (1914) Den boventoon voeren. Onder den boventoon verstaat men in eigenlijken zin ‘dien toon, Welke door zijne hoogte of geluidsterkte boven alle ande...
  3. 1) Bijtoon 2) Het hoogste woord
  4. Een boventoon is een geluidscomponent waarvan de frequentie hoger ligt dan de door het oor waargenomen grondtoon van dat geluid. Vaak zijn boventonen `harmonisch`, dat w...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
boventoon

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `boventoon`.