bewindhebber

heeft geen uitgebreide woordinformatie.

Op encyclo.nl vind je 4 resultaten voor `bewindhebber`:
1) Let op: Spelling van 1858 een eerste opzigter of voorstander, inzonderheid der gewezen Oost- en West-Indische Compagnie
2) VOC - Personeel en organisatie : directeur van een Kamer van de VOC.
3) Bewindhebber is met bestuurder, bewindsman, bewindvoerder, gemachtigde, gezagsdrager, menner, regeerder, regent, voerder, beheerder, directeur, gouverneur, heerser, leid...
4) 1) Beherend bestuurder 2) Beroep 3) Bestuurder 4) Gezagsdrager 5) Gezagvoerder 6) Koning 7) Machthebber 8) Regent
Toon uitgebreidere definities


Er zijn geen spellingsuggesties gevonden

Zoektips: Gebruik geen verbuigingen, vervoegingen, meervoud of verkleinwoorden (dus `fiets` in plaats van `de fietsjes` of `gefietst`)
Maak gebruik van de suggesties die je tijdens het typen in het zoekveld ziet.