de beeldspraak

zelfst.naamw. (m./v.)
Uitspraak:  [ˈbeltsprak]

taalgebruik waarbij je iets omschrijft door het te vergelijken met iets anders, bijv. 'als twee druppels water op elkaar lijken'
Voorbeeld:  `onbegrijpelijke beeldspraak`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
beeld metafoor

15 definities op Encyclo
  1. een stijlmiddel: het gekozen woord of de uitdrukking moet niet letterlijk genomen geworden, maar is gekozen op grond van een overeenkomst of een andere relatie met wat ...
  2. vervanging van een uitgesproken gedachte door een verbaal beeld dat de situatie in de ogen van de spreker duidelijker aangeeft.
  3. Een middel dat dichters en schrijver vaak gebruiken om een `boodschap` over te brengen. Dat wat ze bedoelen wordt dan vergeleken met een beeld uit een andere sfeer, bijv....
  4. alle taalvormen waarbij een object vergeleken wordt met een ander object, het beeld. Er bestaan veel vormen van beeldspraak. Zie voor een opsomming het register onder 'be...
  5. Let op: Spelling (deels) uit 1864: v. [geen meervoud] gedachte door middel van zinnebeelden uitgedrukt (roos voor jong en schoon meisje, leeuw voor held, monster voor wre...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
beeldspraak

Hoe bekend is het woord?
Uit onderzoek van het Centrum voor Leesonderzoek blijkt dat alle Nederlanders en Vlamingen het woord `beeldspraak` kennen.