de arbitrage

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɑrbi'traʒə]
Verbuigingen:  arbitrage|s (meerv.)

1) het handelen van de scheidsrechter sport
Voorbeeld:  `niet tevreden zijn over de arbitrage`

2) particuliere rechtspraak buiten de gewone rechter om juridisch
Voorbeelden:  `een geschil aan arbitrage onderwerpen`,
`In het bedrijfsleven is arbitrage een alternatief voor een procedure bij de rechter.`

3) het profiteren van de prijsverschillen tussen producten op verschillende markten commercie
Voorbeeld:  `Arbitrage betreft vooral financiële producten.`

© Kernerman Dictionaries.

25 definities op Encyclo
  1. Eng: arbitration financiële zaken - Het gebruik maken van gelijktijdige prijsverschillen op verschillende markten. Stel dat de dollar op een gegeven og…
  2. Kopen of verkopen van waardepapieren of goederen in de hoop daar geld mee te verdienen als gevolg van prijsverschillen die op hetzelfde tijdstip bestaan op verschillende ...
  3. Arbitrage staat voor alle marktverrichtingen :Die winst opleverenWaarvan men zeker kan zijn, met andere woorden zonder risicoEn die geen kapitaal verbruikenBij fondsen be...
  4. Vorm van geschillenbeslechting waarbij niet de rechter, maar een of meer door de partijen zelf aangewezen scheidsrechters (arbiters) een uitspraak doen.
  5. Dit is een techniek die erin bestaat effecten of munten aan te kopen op bepaalde plaatsen waar de koersen voordelig zijn, om ze daarna op andere plaatsen te verkopen en h...
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met arbitrage:
arbitragecommissieArbitragehof

Herkomst volgens etymologiebank.nl
arbitrage (bemiddeling)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 97% van de Nederlanders en 98% van de Vlamingen het woord `arbitrage`.