de antroposofie

zelfst.naamw. (v.)
Uitspraak:  [ɑntropozo'fi]

denkwijze waarin de geestelijke wereld en het innerlijk erg belangrijk zijn filosofie
Voorbeeld:  `De antroposofie is ontwikkeld door Rudolf Steiner.`

© Kernerman Dictionaries.

10 definities op Encyclo
  1. Het begrip antroposofie is samengesteld uit de Griekse woorden anthropos (mens) en sophia (wijsheid). In de vorige eeuw heeft zich ook antroposofische geneeskunde ontwikk...
  2. Onder antroposofie verstaan we het werldbeeld en de onderzoeksmethodes die gebaseerd zijn op het geesteswetenschappelijk werk van Rudolf Steiner(1861-1925). Belangrijke k...
  3. Spirituele en mystieke leer uit de 20e eeuw die voornamelijk is afgeleid van de godsdienstige ideologie theosofie en zich met de ontwikkeling van de mens bezighoudt. Cate...
  4. Levensbeschouwing - opgesteld door Steiner gericht op de bewustwording van de mens in verhouding tot (het geestelijk wezen van) de wereld.
  5. Deze geneeswijze vindt haar basis in de antroposofie, wat letterlijk betekent wijsheid omtrent de mens (antropos=mens; sofia=wijsheid). Het is een uitbreiding van het med...
Toon uitgebreidere definities

Herkomst volgens etymologiebank.nl
antroposofie (een bepaalde levensleer)

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 90% van de Nederlanders en 64% van de Vlamingen het woord `antroposofie`.