aflossen

werkw.
Uitspraak:  ɑflɔsə(n)]
Vervoegingen:  loste af (verl.tijd enkelv.)
Vervoegingen:  heeft afgelost (volt.deelw.)

1) (een schuld) betalen
Voorbeeld:  `een hypotheek in dertig jaar aflossen`

2) werk overnemen (van iemand)
Voorbeeld:  `'s morgens je collega's van de nachtdienst aflossen`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
afbetalen inlossen inspringen remplaceren vernieuwen vervangen verwisselen

Taaladvies
Waar komt de uitdrukking een rib uit mijn lijf vandaan en wat wordt ermee bedoeld? Zie Een rib uit mijn lijf

7 definities op Encyclo
  • Onder aflossen verstaan we het periodiek terugbetalen van een deel van de hoofdsom bij een lening of een hypotheek. ( > Beleggen > effecten > obligaties)
  • het van iemand anders overnemen, zijn plaats innemen vb: de dagploeg wordt afgelost door de nachtploeg je schuld aflossen [die terugbetalen]
  • • [ov] de plaats innemen van. • [ov] geheel of gedeeltelijk voldoen.
  • incasso: terugbetaling in termijnen van geleend geld. De wijze van aflossing wordt geregeld in de overeenkomst van geldlening. ...
  • Aflossen is het terugbetalen van een geleend bedrag (bijv. een consumptief krediet of een hypotheek).
  • Toon uitgebreidere definities