het activa

zelfst.naamw.
Uitspraak:  ['ɑktiva, ɑk'tiva]

totale bezittingen van een bedrijf financieel
Voorbeeld:  `Activa en passiva zijn onderdelen van een financieel jaaroverzicht van een bedrijf.`
Antoniem:  passiva
vaste activa  (activa die nodig zijn voor het runnen van het bedrijf) `Voorbeelden van vaste activa zijn het gebouw en de machines.`
vlottende activa  (activa die je snel wilt omzetten in geld) `Voorbeelden van vlottende activa zijn voorraden en contant geld.`

© Kernerman Dictionaries.

Synoniemen
baten bedrag bezit tegoed

18 definities op Encyclo
  1. Bij de actiefposten van een balans vinden we in volgorde van toenemende liquiditeit: in de eerste plaats de vaste en vervolgens de vlottende activa of wat we het bedrijfs...
  2. Zie: Pensioenvermogen
  3. De balansposten op de linkerzijde van de balans: de bezittingen en vorderingen van een onderneming.
  4. Gezamelijke baten van een vermogen, zowel in roerende als in onroerende goederen, waardepapieren, contanten en uitstaande vorderingen. Tegengesteld aan passief of schulde...
  5. Alle bezittingen van een vennootschap op een bepaald moment. vaste activa (bezittingen met een levensduur langer dan een jaar zoals machines en gebouwen)
Toon uitgebreidere definities

Deze woorden beginnen met activa:
activator

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 95% van de Nederlanders en 95% van de Vlamingen het woord `activa`.