acceptatie

zelfst.naamw.


het accepteren, het geaccepteerd worden
  
Voorbeeld:
`Sommigen doen alles voor acceptatie door anderen `

Bron: WikiWoordenboek.

Spelling
Correct gespeld: 'acceptatie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Deze woorden beginnen met acceptatie:
 acceptatiebeleid acceptaties

Deze woorden eindigen op acceptatie:
 zelfacceptatie

14 definities op Encyclo
I.) Als de verzekeraar aangeeft het risico te willen dragen.
II.) Een verzekeringsmaatschappij bepaalt of en onder welke voorwaarden zij een verzekerde accepteert. Soms dient er daarom een gezondheidsverklaring te worden ingevuld door ...
III.) Van een hypotheekofferte. Het akkoord gaan met een aanbieding voor een hypothecaire lening, waardoor de overeenkomst van geldlening tot stand komt. Van een hypotheekaanvr...
IV.) Verificatie, aan de hand van administratieve en fysieke controles, van de conformiteit van een collo radioactief afval met de toepasbare acceptatiecriteria.
V.) De erfpachter gaat officieel akkoord met een aanbieding van de gemeente.
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 100% van de Nederlanders en 99% van de Vlamingen het woord `acceptatie`.

Herkomst volgens etymologiebank.nl
acceptatie (aanneming, aanvaarding)