Spelling
Gewetensconflict' komt NIET voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en de spellingwoordenlijst van OpenTaal. Dit wil niet zeggen dat het fout gespeld is. Woorden die niet vaak worden gebruikt, encyclopedische ingangen en woordgroepen worden niet of zelden opgenomen in deze lijsten.

1 definitie op Encyclo
1) situatie waardoor men in conflict komt met zijn geweten...
Toon uitgebreidere definities