dementie

zelfst.naamw.
medisch een aandoening van de hersenen waardoor de verstandelijke en cognitieve vermogens verminderen

Bron: WikiWoordenboek.

Spelling
Correct gespeld: 'dementie' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal.

Deze woorden beginnen met dementie:
 dementie-epidemie dementie-epidemieën dementiegeval dementiegevallen

25 definities op Encyclo
I.) Aandoening van de hersenen met als kenmerken ernstige vergeetachtigheid, vermindering van de intellectuele vermogens en desoriëntatie, vooral in de tijd
II.) Een verzamelnaam voor een aantal stoornissen die met name op hogere leeftijd voorkomen en die met elkaar gemeen hebben dat de hogere verstandelijke vermogens achteruitgaa...
III.) verzamelnaam van een groot aantal geestelijke stoornissen veroorzaakt door afname van de hersenfuncties. Dementie wordt gekenmerkt door teruggang in het denkvermogen, gev...
IV.) zwakzinnigheid; geestelijke aftakeling; kindsheid
V.) Ziekte die vooral bij ouderen optreedt en die zich kenmerkt door achteruitgang van het korte termijn geheugen en bewegingsproblemen. Als voorbeeld geldt de ziekte van Alt...
Toon uitgebreidere definities

Hoe bekend is het woord?
Volgens het Centrum voor Leesonderzoek kent 99% van de Nederlanders en 100% van de Vlamingen het woord `dementie`.

Herkomst volgens etymologiebank.nl
dementie