Bosch

bijv.naamw.
Verbuigingen:  Bosscher
Verbuigingen:  Boscht

op Den Bosch ('s-Hertogenbosch) betrekking hebbend
Voorbeeld:  `Voor de Bossche poorter gold in de eerste plaats Bosch recht.`


Bron: WikiWoordenboek.

13 definities op Encyclo
  1. Bosch In de Middeleeuwen lag tussen Schiermonnikoog en Rottumeroog het eiland Bosch. Tot 1570 woonden er mensen op dit eiland. Er stond een huisje voor de strandvoogd op ...
  2. Let op: Spelling (deels) uit 1864: o. (bossen), een met bomen beplante grond; woud; het Haagsche -; figuurlijk een - van masten, een groot aantal bij elkander liggende ...
  3. Let op: Spelling van 1914 De totale met bosch begroeide oppervlakte in Suriname mag op 14½ à 16 millioen H.A. geschat worden. Wat de formatie betreft, waarop de bossche...
  4. 1) de omheining, die loopt van keel tot keel in een eendenkooi, 'n gedeelte tusschen de vanghokjes der beide kelen en het bosch, dat begroeid is met houtgewas; 2) in Zuid...
  5. 1) Bekend schilder 2) Duitse industriëel chemicus 3) Duitse scheikundige 4) Elektroconcern 5) Fornuismerk 6) Kasteel 7) Kasteel in nederland 8) Plaats in de Benelux 9) P...
Toon uitgebreidere definities