Spreekwoorden

Zoek

Eén spreekwoord bevat `tand des tijd`

  1. tand des tijds (=de sleet door de ouderdom)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.