Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

Eén spreekwoord bevat `beslis`

 1. het pleit beslechten/beslissen/verliezen (=de zaak definitief verliezen)

20 betekenissen bevatten `beslis`

 1. wat de heren wijzen moeten de gekken prijzen (=aan beslissingen van het hoger gezag moet men zich onderwerpen)
 2. bij die twee heeft zij de broek aan. (=bij dat echtpaar neemt de vrouw de meeste beslissingen.)
 3. al krijg ik geld mee! (=dat doe ik beslist niet!)
 4. morgen brengen (=dat geloof je toch zelf niet! dat doe ik beslist niet!)
 5. de rubicon overtrekken (=de beslissende stap ondernemen)
 6. de kogel door de kerk laten gaan (=de beslissing nemen)
 7. iemand kunnen maken en breken (=de mogelijkheid hebben te beslissingen over iemands leven en dood en welbevinden)
 8. zijn beslag krijgen (=definitief ten einde lopen , beslist worden)
 9. zuinigheid die de wijsheid bedriegt (=door het baseren van een beslissing (bv aankoop) op basis van hoeveel iets kost, levert dit later juist extra problemen en kosten met zich mee zodat iemand duurder uit is)
 10. de knoop doorhakken. (=een beslissing forceren. (Afgeleid van het verhaal van de Gordiaanse knoop).)
 11. niets dan lege briefjes hebben in te brengen (=geen beslissingen mogen nemen dan lege briefjes)
 12. ergens naar kunnen fluiten (=het beslist niet krijgen)
 13. wie aan de weg timmert heeft veel bekijks. (=iemand die grote beslissingen moet nemen, krijgt vaak ook veel kritiek)
 14. de kat op het spek binden. (=iemand volop de gelegenheid geven zich te vergrijpen aan wat hij wil, maar beslist niet mag hebben.)
 15. een Salomonsoordeel vellen (=met een heel vraagstuk een zeer wijze en goede beslissing nemen)
 16. op twee gedachten hinkelen/hinken (=moeilijk kunnen beslissen)
 17. het met zich zelf niet eens zijn (=niet kunnen beslissen)
 18. geen complimenten maken met (=niet ontzien, beslist optreden)
 19. met hoge heren is het kwaad kersen eten. (=plezier maken en belangrijke beslissingen nemen, gaan slecht samen)
 20. pappen en nathouden. (=situatie min of meer ongewijzigd te laten zonder een beslissing te nemen of daadwerkelijk een probleem op te lossen.)

Het dialectenwoordenboek kent 23 spreekwoorden met `beslis`

 1. Oudenbosch: stroojke trekke (=het toeval laten beslissen)
 2. Melseels: zijne kak intrekken (=op zijn woorden of beslissing terugkomen)
 3. Opglabbeeks: de knuip duurhuiwe (=belangrijke beslissing nemen)
 4. Westerkwartiers: de knoop deurhakk'n (=een beslissing nemen)
 5. Munsterbilzen - Minsters: ver gon strojke trèkke (=het lot moet maar beslissen)
 6. Munsterbilzen - Minsters: de plank nogal ès misslon (=geregeld verkeerde beslissingen nemen)
 7. Rous (Sint-Genesius-Rode): hij zit op ne wier (=moeilijk kunnen beslissen)
 8. kortemarks: je kièèrt ze karre (=hij komt op zijn beslissing terug)
 9. Mestreechs: diene keutel intrekke-passe (=terug komen op je beslissing)
 10. Westerkwartiers: moest 'et zulf moar bekiek'n (=je moet zelf maar beslissen)
 11. Veurns: nieët'n in de pap te brokk'n èn (=niets mee te beslissen hebben)
 12. Westerkwartiers: de kugel is deur de kerk (=de beslissing is genomen)
 13. Westerkwartiers: de kuugel is deur de kerk (=de beslissing is genomen)
 14. Munsterbilzen - Minsters: zene kak èntrèkke (=op zijn beslissing terugkomen)
 15. Westerkwartiers: men het niet alles veur 't zegg'n (=men kan niet alles zelf beslissen)
 16. Munsterbilzen - Minsters: de hübs et vër et zègge (=aan u de beslissing)
 17. Westerkwartiers: hij sloeg de plaank mis (=hij nam de verkeerde beslissing)
 18. Gronings: schait 's op man (=neem toch eens een beslissing !)
 19. Sint-Laureins: zijn kerre(kar) kéeiren (=op zijn (haar) beslissing terugkomen)
 20. Westerkwartiers: hij is d'r nog niet over uut (=hij heeft nog geen beslissing genomen)
 21. Westerkwartiers: we moet'n nog 'n poar haarde neut'n kroak'n (=wij moeten nog een paar stevige beslissingen nemen)
 22. Westerkwartiers: gien hoar op mien kop die d'r an denkt (=ik denk er beslist niet aan)
 23. Diems: Hi'j hèt zich 'n luu:s in de kraag gepoa:t (=Hij heeft een verkeerde beslissing genomen; is aan hem zelf te wijten)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen