Spreekwoorden

Zoek1797 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `EE`

 1. EEn stille in den lande zijn (=iemand die erg stil en ingetogen is of iemand die zich bijna nooit ergens mee bemoeit)
 2. EEn stofje aan EEn wEEgschaal zijn (=iets erg onbelangrijks zijn)
 3. EEn stok achter de deur zijn (=een dreigement om iets gedaan te krijgen)
 4. EEn stok in de lenden leggen (=slaan)
 5. EEn stok vinden om de hond te slaan (=om maar iemand te kunnen bekritiseren een nadelig punt vinden)
 6. EEn storm in EEn glas water. (=jezelf druk maken om (bijna) niets.)
 7. EEn straatje zonder eind (=een eindeloos proces, iets wat nooit ophoudt)
 8. EEn strEEp door de rekening halen (=de schuld van iemand kwijtschelden en het er niet meer over hebben)
 9. EEn strEEp halen door (=stopzetten, beëindigen)
 10. EEn strEEpje voor hebben (=meer mogen dan een ander, minder gauw straf krijgen)
 11. EEn stuip krijgen van het lachen (=schaterlachen)
 12. EEn stuk in de kraag drinken. (=zich dronken drinken.)
 13. EEn stuk in zijn kraag hebben (=dronken zijn)
 14. EEn stuk of tig (=een onbekend aantal)
 15. EEn taling uitzenden om EEn EEndvogel te vangen (=een kleinigheid opofferen om iets belangrijks terug te krijgen)
 16. EEn tang van EEn wijf. / EEn oude tang. (=een heks, feeks. / Een oude lastige vrouw.)
 17. EEn Tantaluskwelling zijn (=iets erg graag willen maar het (net) niet kunnen verkrijgen)
 18. EEn tegenslag. (=een onverwacht nadelig feit of voorval.)
 19. EEn tere snaar aanroeren (=spreken over iets waar men beter niet over had gesproken)
 20. EEn tien met EEn griffel en EEn zoen van de juffrouw. (=in de volksmond: De beste beloning voor een 19e eeuws schoolkind.)
 21. EEn tik aanhebben (=teveel gedronken hebben)
 22. EEn tikje aanhebben (=teveel gedronken hebben)
 23. EEn tip van de sluier oplichten (=een klein stukje van het onbekende onthullen)
 24. EEn tipje van de sluier oplichten (=een klein stukje van het onbekende onthullen)
 25. EEn tong als EEn schEErmes (=gezegd van iemand die venijnig uithaalt met woorden)
 26. EEn toontje lager zingen (=minder opscheppen, minder grote mond hebben)
 27. EEn tukje doen (=een kort middagslaapje)
 28. EEn twistappel vormen (=een onderwerp van ruzie/conflict/onenigheid zijn)
 29. EEn uil vangen. (=een grote strop hebben.)
 30. EEn uiltje knappen. (=een dutje doen.)
 31. EEn uit de arke noachs (=een uit een grote groep of gezin)
 32. EEn Uriasbrief (=een brief waarin een verschrikkelijk bericht staat)
 33. eén uur van onbedachtzaamheid, kan maken dat men jaren schreit. (=één moment van onvoorzichtigheid kan verschrikkelijke gevolgen hebben)
 34. EEn vaantje strijken (=flauw vallen, sterven, het opgeven)
 35. EEn vaatje zuur bier (=een oude vrijster)
 36. EEn van de vijf is uit kuieren (=hij is niet goed wijs)
 37. EEn vEEg uit de pan krijgen (=een klap incasseren / op zijn donder krijgen / een standje krijgen)
 38. EEn vEEr (moeten) laten (=met minder genoegen moeten nemen)
 39. EEn vEEr op de hoed steken (=een compliment geven/krijgen)
 40. EEn vEEr op zijn muts steken (=een compliment geven/krijgen)
 41. EEn vEEr van zijn mond kunnen blazen (=nog niet totaal uitgeput zijn)
 42. EEn verborgen agenda hebben. (=een doel hebben dat voor de anderen verborgen gehouden wordt, bijvoorbeeld in een samenwerkingsverband.)
 43. EEn verdieping op zijn huis zetten (=hypotheek nemen)
 44. EEn vette keuken EEn mager testament (=wie veel uitgeeft tijdens het leven, laat weinig na)
 45. EEn vinger in de pap hebben (=ergens iets in te zeggen hebben, invloed hebben)
 46. EEn visje uitgooien. (=proberen of ergens belangstelling voor bestaat.)
 47. EEn vlag op EEn modderschuit (=iets wat totaal misstaat)
 48. EEn vlieg afvangen (=verschalken)
 49. EEn vliegende kraai/vogel vangt/vindt altijd wat. (=als je er maar op uit gaat, vind je altijd wel wat in je voordeel.)
 50. EEn voet in de stijgbeugel hebben (=uitzicht hebben op bevordering)

2129 betekenissen bevatten `EE`

 1. een mes dat van twee kanten snijdt (=EEn zaak met voor- en nadelen)
 2. magnum opus (=EEn zEEr groot werk)
 3. een bedrijvige Martha zijn (=EEn zEEr ijverige vrouw zijn)
 4. een druppel op een gloeiende plaat (=EEn zEEr kleine bijdrage aan iets groters)
 5. door de molen halen (=EEn zEEr uitgebreide procedure doen ondergaan)
 6. water naar de zee dragen. (=EEn zinloos karwei opknappen.)
 7. voor de kat zijn viool iets hebben gedaan (=EEn zinloze inspanning hebben geleverd)
 8. een nieuwe lap op een oud kleed (=EEn zinloze toevoeging)
 9. het zeil in top zetten (=EEn zo goed mogelijke vertoning weggeven)
 10. een mooi span voor een bokkenwagen (=EEn zonderling koppel)
 11. een hartje zonder zorg (=EEn zorgeloos iemand)
 12. een baard in de keel hebben/krijgen (=EEn zwaardere (mannen)stem krijgen)
 13. een Sisyphus-arbeid (=EEn zware, onmogelijke, zinloze taak)
 14. verandering van spijs doet eten. (=EEns iets anders te doen doet de mens goed)
 15. aan een touw trekken (=EEnsgezind optreden)
 16. recht en slecht (=EEnvoudig en EErlijk)
 17. in het zonnetje zetten (=EEr bewijzen)
 18. klare wijn schenken (=EErlijk en duidelijk vertellen hoe de situatie in elkaar stEEkt)
 19. met de hand op het hart (=EErlijk en gemEEnd)
 20. het kind bij de naam noemen (=EErlijk voor de mening uitkomen)
 21. man en paard noemen (=EErlijk zeggen wie het is)
 22. de koninklijke weg bewandelen (=EErlijk zijn)
 23. het hart op de rechte plaats hebben (=EErlijk zijn)
 24. recht in zijn schoenen lopen/staan (=EErlijk zijn, niets misdaan hebben)
 25. open kaart spelen (=EErlijk zijn, niets verbergen)
 26. de rechte weg is de beste (=EErlijkheid loont)
 27. honoris causa (=EErshalve)
 28. ruggespraak houden (=EErst ergens over moeten overleggen)
 29. eerst oompje en dan oompjes kinderen (=EErst ik, daarna de anderen)
 30. de kost gaat voor de baat uit. (=EErst moeten er kosten worden gemaakt alvorens men er iets aan verdienen kan)
 31. zijn woorden kauwen (=EErst nadenken en dan pas spreken)
 32. niet over een nacht ijs gaan (=EErst nadenken voor men iets doet - gEEn risico's nemen)
 33. willen weten welk vlees men in de kuip heeft (=EErst willen weten hoe iemand is)
 34. op het veld van eer gevallen (=EErvol gesneuveld)
 35. spijkers met koppen slaan (=eindelijk EEn stap vooruit in het proces)
 36. een vogel in de auto rijden (=elk geval kan overal mEE leven)
 37. elkaar de bal toekaatsen/toespelen (=elkaar voordEEltjes bezorgen)
 38. als het water zakt, kraakt het ijs. (=elke oorzaak hEEft gevolgen.)
 39. een brok in de keel krijgen (=emotionEEl aangedaan zijn)
 40. een krop in de keel hebben (=emotionEEl aangedaan zijn)
 41. zich de haren uit het hoofd trekken (=enorm vEEl spijt hebben.)
 42. onze Lieve Heer heeft rare/vreemde kostgangers. (=er bestaan nu EEnmaal merkwaardige mensen.)
 43. wolf in schaapskleren (=er braaf uitziend maar in werkelijkheid hEEl gevaarlijk)
 44. aan iets paal en perk stellen (=er EEn definitief einde aan maken)
 45. er een streep onder zetten (=er EEn eind aan maken, ermEE stoppen)
 46. de smoor in hebben (=er EEn geweldige hekel aan hebben)
 47. als een stier balen (=er EEn gloeiende hekel aan hebben)
 48. een broertje dood hebben aan (=er EEn grondige hekel aan hebben)
 49. ergens een hele kluif aan hebben (=er EEn hEEl problEEm aan hebben)
 50. de pest aan iets (gezien) hebben (=er EEn hekel aan hebben)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.