Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek


1906 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `EE`

 1. eén rotte appel in de mand, maakt al het gave fruit te schand. (=als één persoon uit een groep zich misdraagt, wordt de hele groep erop aangekeken. / een negatieve beïnvloeding van één persoon kan vele anderen op het slechte pad brengen.)
 2. EEn roze bril op hebben. (=verliefd op iemand zijn en hierdoor zijn/haar mindere kanten niet zien.)
 3. EEn SalomonsoordEEl vellen (=met een heel vraagstuk een zeer wijze en goede beslissing nemen)
 4. EEn scheve schaats rijden. (=een misstap begaan. Een morele regel overtreden.)
 5. EEn schip met zure appels zijn/komen (=iemand begint bijna met huilen, het naderen van een zware bui)
 6. EEn schip op het strand is EEn baken in zEE. (=van de fouten die anderen hebben gemaakt kun je zelf veel leren)
 7. EEn schop van EEn ezel kunnen verdragen (=je moet het aankunnen dat iemand zonder verstand van zaken kritiek geeft)
 8. EEn schot voor de boeg. (=een uitspraak of vraag als eerste aanzet tot een gesprek of discussie (eigenlijk: een waarschuwingsschot).)
 9. EEn schurftig paard vrEEst de roskam. (=iemand die aan iets schuldig is, heeft liever niet dat datgeen onderzocht wordt)
 10. EEn schurftig schaap stEEkt de hele kudde aan (=een slechte persoon in een groep, maakt de hele groep slecht)
 11. EEn sfinx zijn. (=typisch zijn.)
 12. EEn sigaar uit eigen doos presenteren. (=iemand iets aanbieden dat in feite door de ontvanger zelf is betaald.)
 13. EEn Sisyphus-arbeid (=een zware, onmogelijke, zinloze taak)
 14. EEn slaapmutsje nemen (=een borreltje nemen voor het slapen gaan)
 15. EEn slag om de arm houden (=niet direct alles vertellen of voorzichtig zijn om toekomstige problemen voor te zijn)
 16. EEn slak op de goede weg, wint het van EEn haas op de verkEErde weg. (=je kunt beter iets langzaam en goed doen, dan snel en niet goed.)
 17. EEn slecht figuur slaan (=een slechte indruk maken)
 18. EEn slimme vogel (=een handig persoon met overal een oplossing voor)
 19. EEn slok op EEn borrel schelen (=een groot verschil maken)
 20. EEn snEE(tje) in het oor hebben (=dronken zijn)
 21. EEn snoek op zolder zoeken (=iets onmogelijks zoeken, vergeefse moeite doen)
 22. EEn snor aan hebben (=lichtjes dronken zijn)
 23. EEn spaak in het wiel steken (=door iemands ingrijpen gaat een plan van de ander niet door)
 24. EEn speld in de hooiberg zoeken (=iets onmogelijks proberen)
 25. EEn speld in EEn voer hooi zoeken (=een bijna onmogelijke opdracht uitvoeren)
 26. EEn speld kunnen horen vallen (=een doodse stilte)
 27. EEn speldje bij iets steken (=een onderwerp niet verder uitdiepen, van gespreksonderwerp veranderen)
 28. EEn spiering is vis als er anders niet is. (=als je honger hebt, ben je niet kieskeurig.)
 29. EEn spiering uitgooien om EEn kabeljauw te vangen (=iets opofferen om er groter nut voor terug te krijgen)
 30. EEn spiering uitwerpen om EEn kabeljauw te vangen (=iets kleins aan een ander geven met de gedachte zelf iets groots terug te krijgen)
 31. EEn sprong in het duister (=een stap in het onbekende)
 32. EEn stalen voorhoofd hebben (=onbeschaamd zijn)
 33. EEn stEEk houden (=relevant zijn, van toepassing zijn)
 34. EEn stEEk(je) laten vallen. (=een fout maken.)
 35. EEn stEEkje aan los zijn (=iets klopt er niet aan)
 36. EEn stEEn des aanstoots (=een ernstige hindernis, een hinderlijk persoon)
 37. EEn stEEn van het hart zijn (=een grote opluchting zijn)
 38. EEn stEEntje bijdragen (=een kleinigheid aan het grote geheel bijdragen)
 39. EEn stem als EEn klok (=een luide, duidelijk stem)
 40. EEn stem in het kapittel hebben (=invloed hebben, iets te zeggen hebben)
 41. EEn stille in den lande zijn (=iemand die erg stil en ingetogen is of iemand die zich bijna nooit ergens mee bemoeit)
 42. EEn stofje aan EEn wEEgschaal zijn (=iets erg onbelangrijks zijn)
 43. EEn stok achter de deur zijn (=een dreigement om iets gedaan te krijgen)
 44. EEn stok in de lenden leggen (=slaan)
 45. EEn stok vinden om de hond te slaan (=om maar iemand te kunnen bekritiseren een nadelig punt vinden)
 46. EEn storm in EEn glas water. (=jezelf druk maken om (bijna) niets.)
 47. EEn straatje zonder eind (=een eindeloos proces, iets wat nooit ophoudt)
 48. EEn strEEp door de rekening halen (=de schuld van iemand kwijtschelden en het er niet meer over hebben)
 49. EEn strEEp halen door (=stopzetten, beëindigen)
 50. EEn strEEpje voor hebben (=meer mogen dan een ander, minder gauw straf krijgen)

2231 betekenissen bevatten `EE`

 1. een uit de arke noachs (=EEn uit EEn grote groep of gezin)
 2. de lont in het kruit steken/werpen (=EEn uitbarsting veroorzaken)
 3. een katje krijgen (=EEn uitbrander krijgen)
 4. dat is een kwal (=EEn uiterst vervelend persoon)
 5. het vuur uit de sloffen lopen. (=EEn uiterste inspanning leveren door hard te lopen.)
 6. een paardenmiddel. (=EEn uiterste remedie.)
 7. een schot voor de boeg. (=EEn uitspraak of vraag als EErste aanzet tot EEn gesprek of discussie (eigenlijk: EEn waarschuwingsschot).)
 8. eenmaal gestolen altijd een dief (=EEn verkEErde daad wordt niet vlug vergeten)
 9. op het verkeerde paard wedden. (=EEn verkEErde inschatting maken.)
 10. de klap op de vuurpijl (=EEn verrassing)
 11. een leven als een oordeel (=EEn verschikkelijk lawaai)
 12. een aflossing van de wacht. (=EEn vervanging van de ene persoon door EEn andere.)
 13. goed zijn woord kunnen doen (=EEn vlotte prater zijn)
 14. een bonte kraai maakt nog geen winter (=één voorbEEld is niet genoeg om EEn definitief besluit te nemen)
 15. een proefballonnetje oplaten (=EEn voorstel doen om er achter te komen hoe men er op zal reageren. (Met de bedoeling het terug te trekken bij te vEEl tegenstand, en door te zetten als anderen ermEE instemmen).)
 16. iets te berde brengen. (=EEn voorstel doen; iets ter sprake brengen.)
 17. een vreemde eend in de bijt (=EEn vrEEmd exemplaar in de groep. (EEn bijt is EEn opening in het ijs).)
 18. de vleespotten van egypte (=EEn vroegere tijd van grote welvaart)
 19. een renegaat is nog erger dan een Turk (=EEn vroegere vriend is EEn vEEl gevaarlijker vijand dan iemand die altijd EEn vijand is gewEEst.)
 20. een vriendelijk gezicht brengt overal licht. (=EEn vrolijk persoon wEEt vaak mEEr te bereiken dan EEn nors persoon)
 21. een profeet die brood eet (=EEn waardeloos profEEt)
 22. waarheid met de slag om de arm. (=EEn waarheid die vele facetten kent.)
 23. teken aan de wand (=EEn waarschuwing dat er iets gaat gebeuren.)
 24. wie plast tegen de kerk, gaat gevaarlijk te werk (=EEn wandaad met verstrekkende gevolgen)
 25. een lulletje rozewater. (=EEn weinig dynamisch persoon.)
 26. een man in bonis (=EEn welgesteld man)
 27. een keer nemen (=EEn wending nemen, veranderen)
 28. gewicht in de schaal leggen (=EEn wezenlijk dEEl bijdragen)
 29. Poolse landdag (=EEn wilde, ongeregelde bijEEnkomst)
 30. er een laten vliegen (=EEn wind laten)
 31. een mes dat van twee kanten snijdt (=EEn zaak met voor- en nadelen)
 32. magnum opus (=EEn zEEr groot werk)
 33. een bedrijvige Martha zijn (=EEn zEEr ijverige vrouw zijn)
 34. een druppel op een gloeiende plaat (=EEn zEEr kleine bijdrage aan iets groters)
 35. een geheugen als een garnaal (=EEn zEEr slecht geheugen hebben)
 36. door de molen halen (=EEn zEEr uitgebreide procedure doen ondergaan)
 37. water naar de zee dragen. (=EEn zinloos karwei opknappen.)
 38. voor de kat zijn viool iets hebben gedaan (=EEn zinloze inspanning hebben geleverd)
 39. een nieuwe lap op een oud kleed (=EEn zinloze toevoeging)
 40. het zeil in top zetten (=EEn zo goed mogelijke vertoning weggeven)
 41. een mooi span voor een bokkenwagen (=EEn zonderling koppel)
 42. een hartje zonder zorg (=EEn zorgeloos iemand)
 43. een baard in de keel hebben/krijgen (=EEn zwaardere (mannen)stem krijgen)
 44. een Sisyphus-arbeid (=EEn zware, onmogelijke, zinloze taak)
 45. verandering van spijs doet eten. (=EEns iets anders te doen doet de mens goed)
 46. aan een touw trekken (=EEnsgezind optreden)
 47. recht en slecht (=EEnvoudig en EErlijk)
 48. in het zonnetje zetten (=EEr bewijzen)
 49. iedereen wat van de stokvis (=EErlijk delen)
 50. klare wijn schenken (=EErlijk en duidelijk vertellen hoe de situatie in elkaar stEEkt)Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen