Spreekwoorden

Zoek

2 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `ACHTIG`

 1. de pen is mACHTIGer dan het zwaard (=woorden kunnen meer teweeg brengen dan wapens)
 2. verrijzen als paddestoelen na een regenACHTIGe dag (=plots tevoorschijn komen)

19 betekenissen bevatten `ACHTIG`

 1. aan iemands lippen hangen (=aandACHTIG luisteren)
 2. het oor scherpen/spitsen (=aandACHTIG luisteren)
 3. aan de voeten van Gamaliƫl zitten (=aandACHTIG luisteren naar de les die een wijs persoon meegeeft)
 4. waar meerderman komt moet minderman wijken (=als een mACHTIG persoon iets zegt, moet de minder mACHTIGe zwijgen)
 5. de pastoor gaat voor en de dominee loopt met hem mee. (=altijd eerst de mACHTIGe mensen, dan de mindere mens.)
 6. salva ratificatione (=behoudens bekrACHTIGing)
 7. ketters wonen het dichtst bij de paus (=de beste vrienden van een mACHTIG man zijn vaak zijn grootste vijanden)
 8. het achtste wereldwonder (=een ongelooflijk prACHTIG iets)
 9. het recht in eigen hand nemen. (=eigenmACHTIG optreden.)
 10. 'm knijpen (=erg zenuwACHTIG zijn)
 11. je ogen uitkijken (=het prACHTIG vinden om iets te zien)
 12. de kroon op het werk zetten (=het werk prACHTIG voltooien)
 13. gouden appels op zilveren schalen zijn (=iets is erg prACHTIG/goed/verstandig (verwoord))
 14. maart roert zijn staart. (=in maart kan het nog stormACHTIG weer zijn.)
 15. een vuist maken. (=krACHTIG opstellen.)
 16. onder de loupe nemen (=nader bekijken, aandACHTIG bestuderen)
 17. het op de heupen hebben (=slecht gehumeurd raken/zijn / op geestdriftige wijze iets doen / zenuwACHTIG, verstoord zijn)
 18. de koe van de pastoor eet iedere dag mals gras. (=wie trouw is aan mACHTIGe mensen, heeft een heerlijk leven.)
 19. het op de zenuwen hebben (=zenuwACHTIG zijn)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.