Gezegden,

uitdrukkingen, gezegden en spreekswijzen

Zoek

2 spreekwoorden en uitdrukkingen bevatten `ACHTIG`

 1. de pen is mACHTIGer dan het zwaard (=woorden kunnen meer teweeg brengen dan wapens)
 2. verrijzen als paddestoelen na een regenACHTIGe dag (=plots tevoorschijn komen)

19 betekenissen bevatten `ACHTIG`

 1. aan iemands lippen hangen (=aandACHTIG luisteren)
 2. het oor scherpen/spitsen (=aandACHTIG luisteren)
 3. aan de voeten van Gamaliël zitten (=aandACHTIG luisteren naar de les die een wijs persoon meegeeft)
 4. waar meerderman komt moet minderman wijken (=als een mACHTIG persoon iets zegt, moet de minder mACHTIGe zwijgen)
 5. de pastoor gaat voor en de dominee loopt met hem mee. (=altijd eerst de mACHTIGe mensen, dan de mindere mens.)
 6. salva ratificatione (=behoudens bekrACHTIGing)
 7. ketters wonen het dichtst bij de paus (=de beste vrienden van een mACHTIG man zijn vaak zijn grootste vijanden)
 8. het achtste wereldwonder (=een ongelooflijk prACHTIG iets)
 9. het recht in eigen hand nemen. (=eigenmACHTIG optreden.)
 10. 'm knijpen (=erg zenuwACHTIG zijn)
 11. je ogen uitkijken (=het prACHTIG vinden om iets te zien)
 12. de kroon op het werk zetten (=het werk prACHTIG voltooien)
 13. gouden appels op zilveren schalen zijn (=iets is erg prACHTIG/goed/verstandig (verwoord))
 14. maart roert zijn staart. (=in maart kan het nog stormACHTIG weer zijn.)
 15. een vuist maken. (=krACHTIG opstellen.)
 16. onder de loupe nemen (=nader bekijken, aandACHTIG bestuderen)
 17. het op de heupen hebben (=slecht gehumeurd raken/zijn / op geestdriftige wijze iets doen / zenuwACHTIG, verstoord zijn)
 18. de koe van de pastoor eet iedere dag mals gras. (=wie trouw is aan mACHTIGe mensen, heeft een heerlijk leven.)
 19. het op de zenuwen hebben (=zenuwACHTIG zijn)

Bronnen

De spreekwoorden en gezegden zijn afkomstig van Wikiquote, Wikipedia en onze gebruikers. Op woorden.org is de uitleg ingekort en is herkomst van spreekwoorden en gezegden weggelaten.
Zie ook: Het boek `De Latynsche spreekwyzen` uit 1755 met oud-Nederlanse vertalingen