10 willekeurige spreekwoorden

  1. hoc loco (=op deze plaats)
  2. lucht geven aan (=uiting geven aan)
  3. dat ruikt naar peper (=dat is erg duur)
  4. tand des tijds (=de sleet door de ouderdom)
  5. spelen om des keizers baard. (=spelen om de eer.)
  6. zo sterk als een paard (=oersterk)
  7. het hoge woord is er uit (=het onaangename is gezegd)
  8. iets ter harte nemen (=iets op zich nemen, het zo goed mogelijk doen)
  9. zijn korentje groen eten (=zich geen zorgen maken om de toekomst, niet sparen)
  10. achter slot en grendel (=opgesloten)

Toon 10 nieuwe spreekwoorden