10 willekeurige spreekwoorden

  1. naar iets kunnen fluiten (=iets (wat je uitleent) niet meer terug krijgen)
  2. door schade en schande wordt men wijs. (=een mens leert het beste van z'n fouten)
  3. niet zuiver op de graat (=niet helemaal eerlijk)
  4. iemand zand in de ogen strooien (=iemand iets wijsmaken)
  5. het verloren schaap (zijn) (=de gezochte (zijn))
  6. de tijd aan zich hebben (=weinig of niets te doen hebben)
  7. te dom zijn om voor de duvel/duivel te dansen (=heel erg dom zijn)
  8. een brave Hendrik zijn (=erg braaf zijn of zich zo voordoen)
  9. cum annexis (=met bijbehoren)
  10. wie appelen vaart, die appelen eet. (=als je handelt in bepaalde goederen, dan zul je deze zelf waarschijnlijk ook gebruiken. / Iemand die bepaalde werkzaamheden voor een ander moet verrichten, geniet daar doorgaans zelf ook van.)

Toon 10 nieuwe spreekwoorden