6000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
transatlantischetrans-Atlantische'transatlantische' is geschreven volgens de regels van 1995, 'trans-Atlantische' volgens de regels van 2005.
transistorradiotjetransistorradiootjeMet dubbele o
transitoortransitoir'transitoor' is geschreven volgens de regels van 1995, 'transitoir' volgens de regels van 2005.
transitoretransitoire'transitore' is geschreven volgens de regels van 1995, 'transitoire' volgens de regels van 2005.
transscripttranscriptMet één s. Betekenis: kopie, afschrift.
trapezoidetrapezoïdeMet trema: ï
traptreeentraptreeënMet trema: ë
traveeentraveeënMet trema: ë
travestieentravestieënMet trema: ë
trekkenbekkentrekkebekkenBij samenstellingen waar het eerste deel een werkwoord is, komt er geen tussen '-n'.
trematjetremaatjeMet dubbele a
trend settertrendsetterEén woord. trendsetters.
triarchieentriarchieënMet trema: ë
Triastrias'Trias' is geschreven volgens de regels van 1995, 'trias' volgens de regels van 2005.
Trias (tijdperk)trias (tijdperk)Het woord waarmee we een historische periode benoemen of waarmee we de tijd indelen, krijgt een kleine letter.
triathlontriatlonGeen h na de t.
tricootjetricotje'tricootje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'tricotje' volgens de regels van 2005.
triduumtriduümMet ü
triduumstriduümsMet ü
triennaletriënnaleMet trema: ë
trigoniometrietrigonometrie
trilogieentrilogieënMet trema: ë
triotjetriootjeMet dubbele o
trocheeentrocheeënMet trema: ë
trocheischtrocheïschMet trema: ï
trocheischetrocheïscheMet trema: ï
troebadoertroubadourTwee keer ou. troubadours.
trofeeentrofeeënMet trema: ë
troikatrojkaMet een j. Betekenis: licht rijtuig met driespan; driemanschap.
trombonenspelertrombonespelerTrombone heeft alleen een mv. op -s. Betekenis: trombonist, iemand die een trombone bespeelt.
trompetisttrompettistDubbele t.
trousvaille trouvailleOp z`n Frans. (knap en als bij ingeving gevonden oplossing in een moeilijke situatie)
trucendoostrukendoosMet k i.p.v. c. Een trukendoos zit vol met trucs.
truckfoto (gemanipuleerde opname)trucfoto (gemanipuleerde opname)Een truckfoto is een foto van een vrachtwagen
truckje (kunstje)trucje (kunstje)Een trucje is een kunstje, een is truckje een vrachtwagentje.
truk (kunstgreep)truc (kunstgreep)Meervoud: trucs of truken. Verkleinwoord: trucje. Maar: trukendoos, trukeren.
trukagetrucageMet c. Ook: trucopname.
truttenboltruttebolDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
tsee-tseevliegtseetseevliegÉén woord
tsjoek-tsjoektsjoektsjoekUitleg: reduplicatiewoorden aaneen - niet algemeen; informeel tapijtenzwendelaar
tsongaTsongaEigennaam met hoofdletter - Bantoetaal, gesproken in Zuid-Afrika
tubatjetubaatjeMet dubbele a
tulpeboltulpenbolIn samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
turkoois, turkooiseturkoois, turkooizenStoffelijk bijv.nw. met z en n (ondoorzichtige blauwgroene of hemelsblauwe steen)
tut tuttuttutDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
tuttenbeltuttebelDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
tutti-fruttituttifruttiEén woord, twee keer dubbele t.
tv-loostv'loosMet apostrof
tv-lozetv'lozeMet apostrof
tvtjetv'tjeMet apostrof
twaalf en een half-jarig jubileumtwaalf-en-een-halfjarig jubileumMet koppeltekens
Twee handige stukadoren.Twee handige stukadoors.Meervoud van stukadoor.
tweede kamerTweede KamerZaaknamen krijgen een hoofdletter en in samenstellingen blijft de hoofdletter behouden behalve in soortaanduidingen.
tweede kamergebouwTweede KamergebouwZaaknamen krijgen een hoofdletter en in samenstellingen blijft de hoofdletter behouden behalve in soortaanduidingen.
Tweede-KamercommissieTweede KamercommissieEen eigennaam die uit meer dan één woord bestaat, en dus meer dan één hoofdletter heeft, krijgt geen koppelteken in een samenstelling of een afleiding.
Tweede-KamerfractieTweede Kamerfractie'Tweede-Kamerfractie' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerfractie' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerfractiesTweede Kamerfracties'Tweede-Kamerfracties' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerfracties' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamergebouwTweede Kamergebouw'Tweede-Kamergebouw' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamergebouw' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerledenTweede Kamerleden'Tweede-Kamerleden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerleden' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerlidTweede Kamerlid'Tweede-Kamerlid' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerlid' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerlidmaatschapTweede Kamerlidmaatschap'Tweede-Kamerlidmaatschap' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerlidmaatschap' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerverkiezingenTweede Kamerverkiezingen'Tweede-Kamerverkiezingen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerverkiezingen' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamervoorzitterTweede Kamervoorzitter'Tweede-Kamervoorzitter' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamervoorzitter' volgens de regels van 2005.
Tweede-KamerzetelsTweede Kamerzetels'Tweede-Kamerzetels' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Tweede Kamerzetels' volgens de regels van 2005.
tweedeklassereizigertweedeklassenreizigerMet tussen-n
tweederdetwee derdeTwee woorden
tweedeursautotjetweedeursautootjeMet dubbele o
tweeentweeënMet trema: ë
tweeendertigtweeëndertigMet trema: ë
tweeendertigjarigtweeëndertigjarigMet trema: ë
tweeendertigjarigetweeëndertigjarigeMet trema: ë
tweeendertigstetweeëndertigsteMet trema: ë
tweeenhalftweeënhalfMet trema: ë
tweeenhalvetweeënhalveMet trema: ë
tweeentwintigtweeëntwintigMet trema: ë
tweeentwintigjarigtweeëntwintigjarigMet trema: ë
tweeentwintigjarigetweeëntwintigjarigeMet trema: ë
tweeentwintigstetweeëntwintigsteMet trema: ë
tweeerhandetweeërhandeMet trema: ë
tweeerleitweeërleiMet trema: ë
TwentheTwenteGéén h
two-seatertwoseaterEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
two-steptwostepEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
Tyltyl-schooltyltylschoolIn NL school voor kinderen die verstandelijk en lichamelijk gehandicapt zijn
typhoontyfoonMet f
tyrantiranMet een I i.p.v. y
u-bochtU-bochtMet hoofdletter.
UFOufo'UFO' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ufo' volgens de regels van 2005.
UFO'sufo's'UFO's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ufo's' volgens de regels van 2005.
UFO'tjeufootje'UFO'tje' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ufootje' volgens de regels van 2005.
ufotjeufootjeMet dubbele o
uit en ter nauit-en-ter-naSamenkoppeling met koppeltekens. Betekenis: 1 telkens en met nadruk, altijd weer; 2 tot in de kleinste details, in alle opzichten, syn. grondig.
uit loggenuitloggenVervoeging: uitloggen, logt uit, logde uit, uitgelogd.
uitgedijtuitgedijdMet d als volt. deelw. van uitdijen. Betekenis: groter worden van dikte, volume.
uitrekseluittrekselTwee t's.
uitrekselsuittrekselsTwee t's.
uittentreureuitentreurenMet enkele t
uitteraarduiteraardMet enkele t
uittermateuitermateMet enkele t
uitwijden (uitvoerig spreken)uitweiden (uitvoerig spreken)Uitweiden is iets breed uitmeten, uitwijden is iets breder maken
uitzettingscoefficientuitzettingscoëfficiëntMet trema: ë
ukepukukkepuk
UnicefgalaUnicef-galaMet koppelteken, vanwege de hoofdletter in het letterwoord Unicef.
unierenuniërenMet trema: ë
unitarierunitariërMet trema: ë
unitariersunitariërsMet trema: ë
universitaire instelling antwerpenUniversitaire Instelling AntwerpenIn namen van opleidingsinstituten krijgt het eerste woord een hoofdletter, en verder elk bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord.
UniversiteitsraaduniversiteitsraadAlgemene aanduidingen voor overheidsinstaties en bestuursorganen krijgen bij voorkeur een kleine letter.
up-tempouptempoGeen streepje.
ups and downsups-and-downsSommige combinaties behandelen we als een samenkoppeling. Ze krijgen een koppelteken als gelijkwaardige delen met elkaar worden gekoppeld
ups-en-downsups en downsZonder koppeltekens, maar: ups-and-downs. Betekenis: gunstige en minder gunstige momenten.
uptodateup-to-dateNederlandse alternatieven zijn: bijgewerkt, eigentijds, bij de tijd, hedendaags.
urbi et orbizegenurbi-et-orbizegenMet koppeltekens. Betekenis: pauselijke zegen voor de hele wereld.
urine-onderzoekurineonderzoekDe combinatie 'eo' wordt nooit als een bepaalde klank uitgesproken. Hier is dus geen sprake van klinkerbotsing en komt er geen streepje.
utopieenutopieënMet trema: ë
uv-A-lichtuv A-lichtMet één koppelteken. Betekenis: licht met een golflengte tussen 320 en 400 nanometer.
UzbeekOezbeekMet oe, niet met u
UzbeeksOezbeeksMet oe, niet met u
UzbeekseOezbeekseMet oe, niet met u
UzbekistanOezbekistanMet oe, niet met u
v-halsV-halsMet hoofdletter want de lettervorm wordt bedoeld, vgl. O-benen, U-bocht. Betekenis: V-vormig uitgesneden hals, bv. van bloes of trui.
vabanqueva-banqueUitdrukking: va-banque spelen alles op het spel zetten, een roekeloos spel spelen
vacantievakantieMet k i.p.v. c
vacuemvacuüm
vacuumvacuüm
vader (heilig)Vader (heilig)Een persoon of zaak die als heilig wordt beschouwd, krijgt een hoofdletter.
vaderdagVaderdagHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.
vagenbondvagebondDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
vagenbonderenvagebonderenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
vagenvuurvagevuurDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
vakaturevacatureMet c i.p.v. k
vakaturesvacaturesMet c i.p.v. k
ValeriaanvaleriaanSoortnamen van planten en dieren krijgen een kleine letter maar de Latijnse aanduidingen krijgen wel een hoofdletter.
valeriana (plant)Valeriana (plant)Soortnamen van planten en dieren krijgen een kleine letter maar de Latijnse aanduidingen krijgen wel een hoofdletter.
valuta-optievalutaoptieDe combinatie 'ao' wordt nooit als een bepaalde klank uitgesproken. Hier is dus geen sprake van klinkerbotsing
van goede huizevan goeden huizeHet bijvoeglijk naamwoord heeft een buigings-n.
van je welstevanjewelsteÉén woord
van koninklijke huizenvan koninklijken huize
van oudsvanoudsEén woord.
van Rijkswegevan rijkswegeGeen hoofdletter
van te vorenvan tevorenAlleen na 'van' staat een spatie.
vandienvan dienTwee woorden. Betekenis: daarbij behorend met alle bezwaren van dien.
vanity fairvanityfair
vanjongsafaanvan jongs af aanIn losse woorden.
vanoudshervan oudsherTwee woorden.
vanstaatswegevan staatswegeTwee woorden.
vantevorenvan tevorenTwee woorden.
varenkoevarekoeDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
varieërtvarieert
varierenvariërenMet trema: ë
varietevariétéMeervoud: variétés. Verkleinwoord: variéteetje. In samenstellingen: variétéartiest.
varieteitvariëteitMet trema: ë
variëtenvariëren
variététjevariéteetjeMet -ee- i.p.v. é
vasantfazantMet f en z. fazanten. In samenstellingen: fazantennest, fazantenveer.
vastenavondVastenavondHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.
veaudevillevaudevilleGeen veau. luchtig muzikaal toneelstuk met vrolijke melodieën en komische liedjes, vaak van satirische inhoud
vedaVeda'veda' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Veda' volgens de regels van 2005.
veda'sVeda's'veda's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Veda's' volgens de regels van 2005.
vegetariervegetariërMet trema: ë
vegetariersvegetariërsMet trema: ë
vegetariersbondvegetariërsbondMet trema: ë
vegetariersbondenvegetariërsbondenMet trema: ë
vehicelvehikelMet k. vehikels.
veiligheidsraadVeiligheidsraadDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
venus (planeet)Venus (planeet)Namen van hemellichamen worden als aardrijkskundige namen beschouwd en krijgen dus een hoofdletter.
verassend (onverwacht)verrassend (onverwacht)Met dubbel r
verassing (surprise)verrassing (surprise)Verassing komt van het werkwoord verassen (lees als: ver-assen)
verbauwereerdverbouwereerdMet ou
verbeurd verklarenverbeurdverklarenVerbeurdverklaren, verbeurdverklaard en verbeurdverklaring worden als één woord gespeld
verfoeliënverfoliënGeen -oe-
verfriesingverfriezingMet een z
verfromfaaidverfomfaaidFom, niet from
vergalloppeerdvergaloppeerdÉén l, maar 2 p’s
vergeetmijnietjevergeet-mij-nietjeSamenkoppeling, met koppeltekens.
vergoeilijkenvergoelijken
vergoeilijktvergoelijkt
vergoeilijktevergoelijkte
vergoeilijktenvergoelijkten
veriverenverifiërenVervoeging: verifiëren, verifieert, verifieerde, geverifieerd.
verlapzwanzenverlapzwansenMet s en z. (informeel) verlummelen; zijn tijd verlapzwansen.
vermaledeidevermaledijdeOvt van vermaledijen: vervloeken, verwensen
vermiccelivermicelliEén c, dubbele l.
vermijenvermeienMet korte ei
vermouthvermoutGeen h na de t.
vernaggelenvernachelenMet ch i.p.v. gg
vernisagevernissageMet ss - opening van een expositie voor genodigden
verontachtzamenveronachtzamenNiet ont maar on. Betekenis: verwaarlozen iem., iemands belangen, zichzelf, zijn gezondheid veronachtzamen.
verotverrotMet dubbel r
verschansdverschanstMet t aan het eind, want werkw. verschansen. Betekenis: (m.b.t. een stad, legerplaats e.d.) met een schans of schansen omringen, versterken.
verslechtingverslechteringGewoon fout.
vertikaalverticaalMet c i.p.v. k
vertikaleverticaleMet c i.p.v. k
ververwijderdver verwijderdMet spatie.
ververwijderdever verwijderde'ververwijderde' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ver verwijderde' volgens de regels van 2005.
verzamelingsleerverzamelingenleer
VestaalsvestaalsEen afleiding van een persoonsnaam krijgt een kleine letter.
Vestaalsevestaalse'Vestaalse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'vestaalse' volgens de regels van 2005.
vetsinve-tsinMet koppelteken. Betekenis: fijn wit poeder, voornamelijk bestaand uit natriumglutaminaat, m.n. gebruikt om de smaak van (Chinese en Japanse) gerechten te versterken.
vice-admiraalviceadmiraalEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-consulviceconsulEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-directeurvicedirecteurEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-eerste ministervice-eersteministerEersteminister is één woord
vice-kanseliervicekanselierEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-kanselierschapvicekanselierschapEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-minister-presidentviceminister-presidentGeen koppelteken tussen vice en minister
vice-presidentvicepresidentEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
vice-voorzittervicevoorzitterEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken.
VictoriaansvictoriaansEen afleiding van een persoonsnaam krijgt een kleine letter.
Victoriaansevictoriaanse'Victoriaanse' is geschreven volgens de regels van 1995, 'victoriaanse' volgens de regels van 2005.
victualienvictualiënMet trema: ë
vierschansentoernooiVierschansentoernooiDe titel van een boek, film, theaterproductie, artistieke onderscheiding of een evenement schrijven we met een hoofdletter. Voor een krant, een tijdschrift een handelszaak of een organisatie gebruiken we de schrijfwijze die de auteur of oprichter heeft gekozen. Samenstellingen met een titel behouden de hoofdletter.
ViëtnamVietnamGeen trema
viezenvazenviezevazenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
vijfenvijftig-plusservijfenvijftigplusserÉén woord
vikingVikingDe naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een plaatsnaam of als het om een specifiek volk gaat.
vikingbootVikingboot'vikingboot' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Vikingboot' volgens de regels van 2005.
vikingbotenVikingboten'vikingboten' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Vikingboten' volgens de regels van 2005.
VikinghelmvikinghelmMet kleine letter. Betekenis: helm met twee runderhoorns, zoals de Vikingen die droegen.
vikingschepenVikingschepen'vikingschepen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Vikingschepen' volgens de regels van 2005.
vikingschipVikingschip'vikingschip' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Vikingschip' volgens de regels van 2005.
vilijnvileinMet een korte ei
vioolenviolen
VIP'svipsKleine letters, één woord
vip-behandelingvipbehandelingEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
vip-dorpvipdorpEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
vip-plaatsvipplaatsEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
vip-ruimtevipruimteEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
vip-tribuneviptribuneEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
vis a visvis-à-visMet accent aigu op de 'a' en streepjes ertussen.
visionnairvisionairEén n.
Vlaams BrabantVlaams-BrabantEr hoort een streepje te staan tussen Vlaams en Brabant. In samenstellingen en afleidingen blijven de streepjes en hoofdletters bewaard.
Vlaamse KermisVlaamse kermisEen eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
Vlaamse KermissenVlaamse kermissen'Vlaamse Kermissen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Vlaamse kermissen' volgens de regels van 2005.
Vlakbij de kerk.Vlak bij de kerk.Vlakbij is een bijwoord (er volgt dan geen woord of woordgroep meer). Hij woont vlakbij. Voor een woord of woordgroep spellen we vlak bij. Vlak versterkt in dat geval het voorzetsel bij. Hij woont vlak bij de kerk.
vlammenzeeenvlammenzeeënMet trema: ë
vliegevangervliegenvangerEerste deel enkel meervoud op -en
vliegezwamvliegenzwamDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
vliegezwammenvliegenzwammen'vliegezwammen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'vliegenzwammen' volgens de regels van 2005.
vloermozaiekvloermozaïekMet trema: ï
Vmbo-leerlingvmbo-leerlingSoortaanduidingen van opleidingen krijgen een kleine letter.
vodkawodkaCorrect is: wodka.
voetbalknieenvoetbalknieënMet trema: ë
voice mailvoicemailEén woord.
vol au ventvol-au-ventMet koppeltekens
volierevolièreMet accent grave
volkenbondVolkenbondDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
volkerenbondVolkerenbondDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
volksdemocratieenvolksdemocratieënMet trema: ë
volksetymologieenvolksetymologieënMet trema: ë
VolksuniversiteitvolksuniversiteitGeen hoofdletter
VolksvertegenwoordigingvolksvertegenwoordigingAlgemene aanduidingen voor overheidsinstaties en bestuursorganen krijgen bij voorkeur een kleine letter.
volley’svolleysDe s eraan vast omdat er een klinker voor de y staat
VoltvoltIn het Engels met hoofdletter, maar niet in het Nederlands.
voltooiïngvoltooiingGeen trema op de tweede i.
voltooingvoltooiing
VondeliaansvondeliaansGeen hoofdletter
voogdij-instellingvoogdijinstellingWe vermijden klinkerbotsing in een samenstelling door een koppelteken te gebruiken. We vermijden klinkerbotsing in een ongeleed woord of in een afleiding door een trema te gebruiken.
voor dovemans oren sprekenvoor dovemansoren sprekenIn één woord geschreven. Betekenis: geen gehoor vinden.
voor Pampus liggen (uitdrukking)voor pampus liggen (uitdrukking)Met kleine letter. Betekenis: dronken, bewusteloos zijn, in zwijm liggen.
voor-de-gekhouderijvoor-de-gek-houderijOok een koppelteken tussen gek en houderij.
vooraf gegaanvoorafgegaanEén woord. Betekenis: gaan (lopen, rijden) vóór anderen de stoet werd voorafgegaan door drie herauten.
voorbij gegledenvoorbijgegledenÉén woord
voordegekhouderijvoor-de-gek-houderijSamenkoppeling, met koppeltekens.
voorop gestaanvooropgestaanZonder spatie
voorzovervoor zoverMet spatie.
voorzover ik weetvoor zover ik weetIn twee woorden. Betekenis: in de mate dat ...
vossebesvossenbesDe tussen-n-uitzondering voor samenstellingen van een dierennaam en een plantkundige aanduiding vervalt, dus hoofdregel wordt hier toegepast.
vossebessenvossenbessen'vossebessen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'vossenbessen' volgens de regels van 2005.
vouvoyerenvousvoyerenMet s
vraag- en antwoordspelvraag-en-antwoordspelSamenkoppeling met koppeltekens
vredestractaat vredestraktaat Met een k. Syn.:vredesverdrag.
vreeen opvreeën opMet trema: ë
vriezenmanvriezemanBij samenstellingen waar het eerste deel een werkwoord is, komt er geen tussen '-n'.
vrijeberoepsbeoefenarenvrijberoepsbeoefenaars'vrijeberoepsbeoefenaren' is geschreven volgens de regels van 1995, 'vrijberoepsbeoefenaars' volgens de regels van 2005.
vrouwzijnvrouw-zijnEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
vulcanisatievulkanisatieMet k i.p.v. c
vulcaniserenvulkaniserenMet k i.p.v. c
vulcanismevulkanismeMet k i.p.v. c
vulcanologievulkanologieMet k i.p.v. c
VVDerVVD'erMet apostrof
VVDersVVD'ersMet apostrof
vwo-of-havoachtergrondvwo- of havoachtergrondMet een weglatingsstreepje, geen koppelteken
vwoervwo'erMet apostrof
vynilvinylEerst i, daarna y. In samenstellingen: vinylplaat.
waanideeenwaanideeënMet trema: ë
waaratjewaratjeOpen lettergreep = 1 teken. Betekenis: verzachtende vervorming van warempel/waarachtig.
waardenlooswaardeloosIn de regel komt er geen tussen-n voor het achtervoegsel -loos, want het gaat om afleidingen.
waaromvraagwaarom-vraagMet koppelteken wegens zelfnoemfunctie. Betekenis: vraagzin die begint met waarom; vraag naar de reden of de zin van iets.
waarschuwingschotwaarschuwingsschotNaar analogie met waarschuwingsbord.
walkure (Germaanse godin)Walkure (Germaanse godin)Een eigennaam krijgt een hoofdletter; een soortnaam schrijven we klein.
wallenbakwallebakDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
wallibywallabyMet een a
WankelmotorwankelmotorEen samenstelling met een persoonsnaam behoudt de hoofdletter. Alleen als de genoemde persoon niet betrokken is bij het nieuwe begrip schrijven we het woord met kleine letter.
WAOerWAO'erMet apostrof
WAOersWAO'ersMet apostrof
warmtenisolatiewarmte-isolatieSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
waterpoloerwaterpoloërMet trema: ë
waterpoloerswaterpoloërsMet trema: ë
waterpoloosterwaterpolosterMet één o na de l. Open lettergreep, de o klinkt als oo.
WaterschapwaterschapAlgemene aanduidingen voor overheidsinstaties en bestuursorganen krijgen bij voorkeur een kleine letter.
waterskienwaterskiënMet trema: ë
waterskierwaterskiërMet trema: ë
waterskierswaterskiërsMet trema: ë
watjekauwwatjekouwMet ouw. Betekenis: (informeel) een harde klap. Uitdrukking: iem. van watjekouw geven iemand een pak slaag geven.
weeenweeënMet trema: ë
weeenremmerweeënremmerMet trema: ë
weegbreeenweegbreeënMet trema: ë
weeigweeïgMet trema op de i.
weeigeweeïgeMet trema: ï
weeigheidweeïgheidMet trema: ï
weeldenartikelweeldeartikelSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
weersinwekkendweerzinwekkend
weerzijdenweerszijden
wegendoornwegedoornDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
weggeebdweggeëbdMet trema: ë
weggooi-artikelweggooiartikelDe combinatie 'ia' wordt nooit als een bepaalde klank uitgesproken. Hier is dus geen sprake van klinkerbotsing en komt er geen streepje.
welkomsgeschenkwelkomstgeschenkMet t
WeltschmerzweltschmerzDuitse woorden verliezen in het Nederlands de hoofdletter tenzij het om unieke gevallen gaat zoals bijvoorbeeld 'Anschluss' (historische gebeurtenis) of namen zoals 'Luftwaffe'.
wereldbankWereldbank'wereldbank' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Wereldbank' volgens de regels van 2005.
wereldbibliotheekWereldbibliotheekMet hoofdletter
werelddierendagWerelddierendagDe titel van een boek, film, theaterproductie, artistieke onderscheiding of een evenement schrijven we met een hoofdletter. Voor een krant, een tijdschrift een handelszaak of een organisatie gebruiken we de schrijfwijze die de auteur of oprichter heeft gekozen. Samenstellingen met een titel behouden de hoofdletter.
wereldgezondheidsorganisatieWereldgezondheidsorganisatieEén woord, met hoofdletter.
wereldhandelsorganisatieWereldhandelsorganisatieDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
wereldmilieudagWereldmilieudagHoofdletter, want officiéle feestdag (5 juni).
wereldorientatiewereldoriëntatieMet trema: ë
wereldschaakbondWereldschaakbondMet hoofdletter
wereldschaakfederatieWereldschaakfederatieDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
wereldtennisbondWereldtennisbondDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
wereldvoetbalbondWereldvoetbalbondDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
wereldvoetbalfederatieWereldvoetbalfederatieDe eigennaam waarmee een instelling zichzelf benoemt, krijgt een hoofdletter. Ook samenstellingen schrijven we met een hoofdletter. (ook afleidingen)
wereldzwembondWereldzwembondMet hoofdletter
wespetaillewespentailleIn samenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat in het meervoud alleen eindigt op '-en', komt er een tussen '-n'.
WestduitsWest-DuitsMet een streepje
WesterswestersKleine letter. Ook: oosters, zuiders.
WesteuropeesWest-EuropeesMet een streepje
WesteuropeseWest-EuropeseMet een streepje
WestindischWest-IndischMet een streepje
WestvlaamsWest-VlaamsMet een streepje
WestvlaamseWest-VlaamseMet een streepje
westwaardswestwaarts
wezelijkwezenlijkWoorden eindigend op -lijk en -loos zijn geen samenstellingen en vallen buiten de tussen -n regel. Enkele uitzonderingen daarop zijn 'gezamenlijk', 'levenloos', 'medogenloos', 'wezenlijk' en 'wezenloos'.
wezelooswezenloosWoorden eindigend op -lijk en -loos zijn geen samenstellingen en vallen buiten de tussen -n regel. Enkele uitzonderingen daarop zijn 'gezamenlijk', 'levenloos', 'medogenloos', 'wezenlijk' en 'wezenloos'.
whiccawiccaZonder h, met dubbele c. Betekenis: moderne heks, ook witte heks genoemd.
whisky-sauswhiskysausÉén woord
whitespiritwhite spiritTwee woorden.
wiegedoodwiegendoodMet een n
wiegenliedwiegeliedBij samenstellingen waar het eerste deel een werkwoord is, komt er geen tussen '-n'.
wiegentouwwiegetouw'wiegentouw' is geschreven volgens de regels van 1995, 'wiegetouw' volgens de regels van 2005.
wiegentouwenwiegetouwen'wiegentouwen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'wiegetouwen' volgens de regels van 2005.
wielenwaalwielewaalDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
wiggebeenwiggenbeenMet tussenletter -n
wiitiswiiitisDrie i`s afgeleid van Wii
wijdopenwijd openMet spatie.
wijds (groots, prachtig,ruim)weids (groots, prachtig,ruim)Met ei
wijdverbrijdwijdverbreidMet ei aan het eind. Betekenis: op zeer veel plaatsen aanwezig, bij zeer veel mensen aangetroffen een wijdverbreid misverstand.
wijgevoelwij-gevoelWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een woord dat zichzelf representeert
wijntje en Trijntjewijntje en trijntjeHoofdletter T
wijvormwij-vormWe gebruiken een koppelteken in een samenstelling die bestaat uit een woord dat zichzelf representeert
wild-west filmwildwestfilmEén woord.
wildelingsboomwildelingboomZonder tussen-s. Soort van zoeteappelboom
wildemankruid wildemanskruidMet tussen-s
wildwaterkanoenwildwaterkanoënMet trema: ë
willenkeurwillekeurSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
windt u toch niet zo op!wind u toch niet zo op!Gebiedende wijs
winwin-situatiewin-winsituatieStreepje tussen de gelijkwaardige delen.
wishfull thinkingwishful thinkingVrij vertaald uit het engels maken veel mensen van wishful: "wensvol", waar "vol" in het engels geschreven word als "full". Wishful is echter een onafhankelijk woord, dat zowel in Van Dale als in Oxford als wishful geschreven word.
wisseltrofeeenwisseltrofeeënMet trema: ë
wissenwasjewissewasjeDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
witteboorden criminaliteitwitteboordencriminaliteitDrieledige samenstellingen waarvan de eerste twee leden bij elkaar horen, worden als één woord gespeld.
WMO-loketWmo-loketWmo volgens donorpincipe, een term van de rijksoverheid.
woesternijwoestenij
wolfspinwolfsspinMet tussen-s zoals bij wolfshond en wolfsklem. Betekenis: familie van spinnen die geen web maken, maar hun prooi overvallen, synoniem: jachtspin.
wollengraswollegrasSamenstellingen met een zelfstandig naamwoord dat geen meervoud kent, krijgt geen tussen '-n'
woon-, werkverkeerwoon-werkverkeerStreepje tussen de gelijkwaardige delen.
woonwerkverkeerwoon-werkverkeerMet een streepje
woordvoerdsterwoordvoersterCorrect is: woordvoerster. Vrouwelijke aanduidingen worden gevormd door -ster toe te voegen aan de stam van het werkwoord: woord+voer+ster.
WorcestersausworcestersausMet kleine letter.
wortel trekken van 100worteltrekken van 100Eén woord. Betekenis: de wortel uit een getal berekenen.
wouwe windwauwe windGunstige wind. Met au
wouwelenwauwelenMet au
wredaardwreedaardDubbel e
writers’ blockwriter’s blockGenitief op ’s omdat het om één auteur gaat, niet om meerdere. Betekenis: (tijdelijk) gebrek aan inspiratie van een auteur om te schrijven.
X-aantalx-aantalMet kleine letter
X-asx-asAls de letter een symbool of afkorting is, komt er geen hoofdletter.
x-benenX-benenMet hoofdletter
y-greci-grecMet i en koppelteken. Betekenis: De letter y; ypsilon, Griekse y.
yahtzeeenyahtzeeënMet trema: ë
yakjakMet een j in plaats van een y
yathzeeyahtzeeMet h voor de t, niet erachter.
ÜbermenschübermenschZelfstandige naamwoorden die aan het Duits zijn ontleend, worden in het Nederlands met kleine letter geschreven.
YetiyetiMet kleine letter.
yin-en-yangyin en yangZonder koppeltekens. Betekenis: soms wordt een goede samenwerking zo aangeduid.
yoertjoertMet een j
YorkhamyorkhamGeen hoofdletter
yuca (sierplant)yucca (sierplant)Yucca = sierplant, yuca = maniok
yucca (maniok)yuca (maniok)Yuca = maniok, yucca = sierplant
zak-JapannerzakjapannerGeen koppelteken
zebratjezebraatjeMet dubbele a
zedemeesterenzedenmeesterenTussen-n omdat zede alleen mv. zeden heeft. Betekenis: moraliserend optreden, prediken.