6000 spelfouten


Toon woorden die beginnen met: Zoek

FoutGoedUitleg
$ Is het dollarteken.$ is het dollarteken.Schrijf geen hoofdletter als de zin begint met een cijfer of symbool.
06 dealers06-dealersmet koppelteken
1-uurservice1 uurservicezonder spatie. eenuurservice mag ook
10 stuks ad € 50,-10 stuks à € 50,-à betekent `per eenheid`, ad betekent `ten bedrage van`
10A.-aansluiting10A-aansluitingEenheid van elektrische stroomsterkte. Symbool: A, zonder punt. In tekst staat er een spatie tussen het getal en de eenheid: een stroom van 20 A. In samenstellingen valt de spatie weg: 10A-aansluiting.
16-metergebied16 metergebiedgeen koppelteken. zestienmetergebied mag ook
16 mm-camera16mm-cameraSamenstellingen met een afkorting (mm) krijgen een koppelteken. Geen spatie tussen het getal en de afkorting.
230V230 VEenheid van elektrische spanning. Symbool: V, zonder punt.
230 Volt230 voltEenheden als volt, ampère, ohm, ... hebben in het Engels een hoofdletter, maar niet in het Nederlands.
3 a 43 à 4met accent grave om verwarring met de gewone 'a' te vermijden
3 x m = Drie emmen3 x m = Drie m'enm'en en m's zijn goed, emmen niet.
3 x m = Drie m-en3 x m = Drie m'sm'en en m's zijn goed, m-en niet.
34,820,423 inwoners34 820 423 inwonersDe ISO-norm schrijft de spatie als scheidingsteken voor. Een punt is meer gebruikelijk, een komma is Amerikaans gebruik.
34,820,423 inwoners34.820.423 inwonersIn Nederland en België wordt een punt als scheidingsteken gebruikt.
50+-er50+'erna symbool een apostrof
65+ kaart65+-kaarteen woord met +-
65’plusser65-plussermet koppelteken
67 Personen werden geëvacueerd.67 personen werden geëvacueerd.Schrijf geen hoofdletter als de zin begint met een cijfer of symbool.
acapellaa capellaZet een spatie tussen a en capella. Ook de Italiaanse spelling a cappella (met 2 p's) komt vaak voor.
á contrecoeurà contrecoeurmet accent grave, niet met accent aigu - met tegenzin, synoniem: ongaarne
afortioria fortioriTwee woorden.
a la carteà la cartemet accent grave op de a
à paria pariFinanciële term uit het Italiaans (Latijn), daarom geen accent grave.
a-prioria prioriEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
a-priori'sa priori's'a-priori's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'a priori's' volgens de regels van 2005.
a proposà proposmet accent grave
aproposà propos'apropos' is geschreven volgens de regels van 1995, 'à propos' volgens de regels van 2005.
á volontéà volontéa met accent grave, de e met accent aigu - naar willekeur, naar believen
a capellakoora-capellakoorDoor de samenstelling van a capella en koor komt er een streepje tussen a en capella. Bij botsende klinkers komt er ook een streepje tussen de samengestelde woorden. (a-capella-uitvoering)
a-kantA-kant'a-kant' is geschreven volgens de regels van 1995, 'A-kant' volgens de regels van 2005.
à-la-carte restaurantà-la-carterestaurantgeen spatie
a-lijnA-lijnAls de vorm van de gedrukte letter bedoeld wordt, krijgt het een hoofdletter.
a-omroepA-omroepBij een ordening of classificatie wordt een hoofdletter gebruikt.
aviertjeA-viertjeA4`tje, met koppelteken en hoofdletter A
a4 papierA4-papiermet hoofdletter A en koppelteken
A4-tjeA4'tjemet accent i.p.v. koppelteken
aambijaambeikorte ei als in aardbei. Vroeger aanbei
aan dovemansdeur kloppenaan dovemans deur kloppenWoorden apart geschreven. Uitdrukking: geen gehoor vinden
aan/uitknopaan-uitknopmet koppelteken
aangebedenenaanbedenen'aangebedenen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'aanbedenen' volgens de regels van 2005.
aan een geslotenaaneengeslotendit woord moet aaneengesloten worden geschreven zonder spaties dus.
aaneen schrijvenaaneenschrijvengeen spaties
aangifte-formulieraangifteformulierEén woord.
aanstalte makenaanstalten makenMet meervouds-n.
aanvoerdsteraanvoersterVrouwelijke aanduidingen worden gevormd door -ster toe te voegen aan de stam van het werkwoord: aanvoer+ster.
aanwendselaanwenselvan het werkwoord aanwennen, niet aanwenden
aardappelcroutadeaardappelcroustademet s na ou; warm voorgerecht in een knappend gebakken korst van aardappelpuree
aardappeloproerAardappeloproermet hoofdletter
aardolienaardoliënmet trema: ë
aardsbisschopaartsbisschopaarts-, betekent `eerste, hoogste`
abatoirabattoirTwee t's.
abatoirsabattoirsTwee t's.
abreviatieabbreviatiedubbel b
a-b-c-boekjeabc-boekje1 koppelteken
Abc-eilandenABC-eilandende eilanden Aruba, Bonaire en Curaçao
abc-wapensABC-wapensMet hoofdletters voor atomair, biologisch en chemisch
abctjeabc'tjeMet apostrof
ABC-tjeabc'tjekleine letters, geen punten, met apostrof
abberatieaberratieEén b, twee r's. Meervoud: aberraties.
aberatiesaberratiesMet dubbel r
abiturientabituriëntmet trema: ë
abiturientenabituriëntenmet trema: ë
ablutienablutiënmet trema: ë
abboneeabonneeEén b, twee n's. Meervoud: abonnees. In samenstellingen: abonnee-tv, abonneetelevisie, kabelabonnee, tv-abonnee
abboneertabonneertEnkele b
abbonneesabonneesEnkele b
abbonementabonnementEén b, twee n's.
abbonnementabonnementenkele 'b', dubbele 'n'
abbonerenabonnerenEén b, twee n's. Vervoeging: abonneren, abonneert, abonneerde, geabonneerd.
abra cadabraabracadabraeen heel woord
abrieabriwachthuisje. zonder e. wél abrietje
abrubtabruptMet een p ipv b
apruptabruptvan ab [af] + rumpere [breken].
abcentabsentJe schrijft een s in plaats van een c
absenteismeabsenteïsmemet trema: ï
absinthabsintGeen h aan het eind.
absorberen, absorbtieabsorberen, absorptieLet op: absorptie.
AC MilaanAC MilanAC Milan is in 1899 in Engeland opgericht, vandaar Milan.
accaciaacaciaTwee keer enkele c. Meervoud: acacia's. Verkleinwoord: acaciaatje.
acaciatjeacaciaatjemet dubbele a
academienacademiënmet trema: ë
acellerandoaccelerandoTwee c's, één l.
accelleratieacceleratieEnkele l
accellereertaccelereertEnkele l
accellererenaccelererenEnkele l
acellererenaccelererenTwee c's, één l. Vervoeging: accelereren, accelereert, accelereerde, geaccelereerd.
acepterenaccepterenTwee c's
accessietaccessitNiet met ie
accessietenaccessits'accessieten' is geschreven volgens de regels van 1995, 'accessits' volgens de regels van 2005.
accesoireaccessoireMet dubbel-s. Meervoud: accessoires.
acijnsaccijnsTwee c's. Meervoud: accijnzen.
aclimatiserenacclimatiserenDubbele c. Vervoeging: acclimatiseren, acclimatiseert, acclimatiseerde, geacclimatiseerd.
acoladeaccoladeTwee c's
acoladesaccoladesTwee c's
accomodatieaccommodatieMet dubbel m
acomodatieaccommodatieTwee c's, twee m's.
accomodeerdeaccommodeerdeMet dubbel m
accomodeerdenaccommodeerdenMet dubbel m
accomodeertaccommodeertMet dubbel m
accomoderenaccommoderenMet dubbel m
akkordeerdeaccordeerdeMet c ipv k
akordeerdeaccordeerdeMet c ipv k
akkordeertaccordeertMet c ipv k
akordeertaccordeertMet c ipv k
acordeonaccordeonTwee c's.
accoderenaccorderenmet een r
akkorderenaccorderenMet c ipv k
akountaccountMet twee c's. Meervoud: accounts.
account-manageraccountmanagergeen koppelteken
acrediterenaccrediterenTwee c's. Vervoeging: accrediteren, accrediteert, accrediteerde, geaccrediteerd.
akkuaccuTwee c's. Kort voor accumulator.
acummulerenaccumulerenTwee c's, één m, één l. Vervoeging: accumuleren, accumuleert, accumuleerde, geaccumuleerd.
acuraataccuraatTwee c's.
accutjeaccuutjemet dubbele u
achenebisjachenebbisj
achenibbisjachenebbisj
AchillespeesachillespeesDe naam Achilles wordt in deze samenstellingen klein gespeld.
achteraf cafeetjeachterafcafeetjeéén woord
achterafcafétjesachterafcafeetjes
achteraf steegjeachterafsteegjeéén woord
achterna gaanachternagaanWerkwoorden met achterna worden als één woord gespeld.
achterna lopenachternalopenWerkwoorden met achterna worden als één woord gespeld.
achterna rijdenachternarijdenWerkwoorden met achterna worden als één woord gespeld.
achterna zittenachternazittenWerkwoorden met achterna worden als één woord gespeld.
achterwegen latenachterwege latenGeen n aan achterwege.
achtienachttienacht-tien
acht-uurjournaalachtuurjournaalgeen koppelteken
acid-houseacid houseTwee woorden. In samenstellingen met streepje: acid-housegroep.
acnéacneEr staat geen accent op de e.
acnesacne's'acnes' is geschreven volgens de regels van 1995, 'acne's' volgens de regels van 2005.
akwisitieacquisitieMet c ipv k
akrobaat, akrobatieacrobaat, acrobatieMet c.
acrobatieenacrobatieënmet trema: ë
acte de presenceacte de présencemet accent aigu op de 'e'
aktieactieMet c ipv k
aktie, aktief, aktiverenactie, actief, activerenMet c.
aktiefactiefMet c ipv k
aktiesactiesMet c ipv k
aktieveactieveMet c ipv k
actievoerdsteractievoerstergeen d
aktiviteitactiviteitMet c ipv k
aktiviteitenactiviteitenMet c ipv k
aktualiteit, aktueelactualiteit, actueelMet c.
accupressuuracupressuurEén c, twee s'en.
accupunctuuracupunctuurEén c.
accuutacuutEée c
ad. 1:ad 1:ad is een voorzetsel, geen afkorting. Er volgt dus geen punt.
adhocad hocAd hoc wordt los als twee woorden gespeld. In samenstellingen staat er een streepje tussen de Latijnse delen. ad-hocbeslissing
ad-remstead remstetwee worrden
AdamsappeladamsappelPersoonsnamen in een samenstelling of afleiding krijgen een kleine letter.
adendumaddendumTwee d's. Meervoud: addenda.
aditioneeladditioneelTwee d's.
adelijkadellijkMet dubbele l
adelijkeadellijkeMet dubbele l
adelijkenadellijkenMet dubbele l
adekwaatadequaatMet een q ipv k
adhdADHDAttention deficit hyperactivity disorder. Hoofdletters, geen puntjes. In samenstellingen: ADHD-kind.
adjunktadjunctMet c ipv k
adjunct directeuradjunct-directeurIn samenstellingen met streepje: .
adolecentadolescentMet sc.
addreserenadresserenVervoeging: adresseren, adresseert, adresseerde, geadresseerd.
adslADSLAsymmetric digital subscriber line. Hoofdletters, geen puntjes. In samenstellingen: ADSL-abonnement.
advocaat-generaalsadvocaten-generaalMeervoud: advocaten-generaal.
advocaten-generaalsadvocaten-generaalgeneraal is hier een bijvoeglijk naamwoord. Alleen het kernwoord krijgt hier de meervoudsvorm.
aërobicsaerobicsGeen trema op de e.
aëroclubaeroclub'aëroclub' is geschreven volgens de regels van 1995, 'aeroclub' volgens de regels van 2005.
aëroclubsaeroclubs'aëroclubs' is geschreven volgens de regels van 1995, 'aeroclubs' volgens de regels van 2005.
aërodroomaerodroomEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken. Dit woord is hierop een uitzondering; Geen trema in zuiver uitheemse woorden.
aërodynamicaaerodynamicaEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken. Dit woord is hierop een uitzondering; Geen trema in zuiver uitheemse woorden.
aërodynamischaerodynamischEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken. Dit woord is hierop een uitzondering; Geen trema in zuiver uitheemse woorden.
aërodynamischeaerodynamische'aërodynamische' is geschreven volgens de regels van 1995, 'aerodynamische' volgens de regels van 2005.
aëronautaeronautEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken. Dit woord is hierop een uitzondering; Geen trema in zuiver uitheemse woorden.
aëronautiekaeronautiekEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken. Dit woord is hierop een uitzondering; Geen trema in zuiver uitheemse woorden.
aëroobaeroobEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken. Dit woord is hierop een uitzondering; Geen trema in zuiver uitheemse woorden.
aërosolaerosolEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken. Dit woord is hierop een uitzondering; Geen trema in zuiver uitheemse woorden.
aërosolverpakkingaerosolverpakkingEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken. Dit woord is hierop een uitzondering; Geen trema in zuiver uitheemse woorden.
aërosolverpakkingenaerosolverpakkingen'aërosolverpakkingen' is geschreven volgens de regels van 1995, 'aerosolverpakkingen' volgens de regels van 2005.
aërostaticaaerostaticaEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken. Dit woord is hierop een uitzondering; Geen trema in zuiver uitheemse woorden.
afasiepatientafasiepatiëntmet trema: ë
afasiepatientenafasiepatiëntenmet trema: ë
Afdeling Voorlichtingafdeling VoorlichtingSoortaanduidingen van instaties en instellingen die niet bij de naam horen, worden met een kleine letter geschreven.
afabileaffabileTwee f's, de rest enkel.
afetuossoaffettuosoTwee f's, twee t's, één s.
aficheaffichedubbel f
affilierenaffiliërenmet trema: ë
afilliërenaffiliërenTwee f's, één l. Vervoeging: affiliëren, affilieert, affilieerde, geaffilieerd.
afreusaffreusmet dubbel f
afrontaffrontMet dubbele f
afronteerdeaffronteerdeMet dubbele f
afronteertaffronteertMet dubbele f
afronterenaffronterenTwee f's. Vervoeging: affronteren, affronteert, affronteerde, geaffronteerd.
afhaal-Chineesafhaalchineeseen woord
afficcionadoaficionadoAlles enkel. Meervoud: aficionado's.
a-figuraalafiguraalGeen streepje in combinaties met het voorvoegsel a-.
afkikcentrumafkickcentrummet 'ck'
af kickenafkickenén woord. Vervoeging: afkicken, kickt af, kickte af, afgekickt.
afnamengarantieafnamegarantieMeervoud is met s en daarom geen tussen -n.
afpijgerenafpeigerenkorte ei
afro-AmerikaansAfro-AmerikaansMet hoofdletter. Maar: zwart-Amerikaans, afrokapsel.
AfroamerikaansAfro-Amerikaanstwee hoofdletters en koppelteken
afta (Asian Free Trade Area)AFTA (Asian Free Trade Area)Asian Free Trade Area (Aziatische Vrijhandelsgebied). Het is de AFTA.
after-pilafterpilEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
after shaveaftershaveEén woord. Meervoud: aftershaves. In samenstellingen: aftershavelotion.
aftrochelenaftroggelenaf + troggelen [bedelen]
a-functioneelafunctioneelGeen streepje in combinaties met het voorvoegsel a-.
afvloeiïngafvloeiinggeen trema
agendatjeagendaatjemet dubbele a
aglommeratieagglomeratieTwee g's, de rest enkel.
agregaataggregaatTwee g's.
aggittatoagitatoAlle letters enkel.
agoravobieagorafobieMet f.
agrarieragrariërmet trema: ë
agrariersagrariërsmet trema: ë
aggressieagressieEnkele g in agressie
aggresie, aggresiefagressie, agressiefEén g, twee s'en.
aggressiefagressiefEnkele g in agressie
aggressieveagressieveEnkele g in agressie
aggressieveragressieverEnkele g in agressie
aggressievereagressievereEnkele g in agressie
aggressiviteitagressiviteitEnkele g in agressie
agro-industrieleagro-industriëlemet trema: ë
Aguardienteaguardientesoortnaam dus kleine letter (zekere Zuid-Amerikaanse brandewijn)
ahaerlebnisaha-erlebnismet koppelteken
ah'sahs'ah's' is geschreven volgens de regels van 1995, 'ahs' volgens de regels van 2005.
AIDSaidsKleine letters.
aids-afdelingaidsafdelingEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
aids-besmettingaidsbesmettingEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
aids-patiëntaidspatiëntEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
aidspatientaidspatiëntmet trema: ë
aidspatientenaidspatiëntenmet trema: ë
aids-remmeraidsremmerEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
aids-slachtofferaidsslachtofferEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
aids-testaidstestEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
aids-tijdperkaidstijdperkEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
aids-vaccinaidsvaccinEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
aids-virusaidsvirusEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
aio-stelselaiostelselEen letterwoord schrijven we in een samenstelling vast, behalve als het met een of meer hoofdletters wordt geschreven.
air bagairbagEén woord. Meervoud: airbags.
air-conditioningairconditioningEén woord. Geen streepje in airconditioning.
aircotjeaircootjemet dubbele o
AjaxiedAjaciedNet als een aantal andere Latijnse naamwoorden die eindigen op x, wordt deze x in de verbogen vormen vervangen door een c
ajbajb.met één afkortingsteken (maar: a.u.b.) Betekenis: alsjeblief, alsjeblieft
ajuga (plant)Ajuga (plant)Soortnamen van planten en dieren krijgen een kleine letter maar de Latijnse aanduidingen krijgen wel een hoofdletter.
accoordakkoordMet k ipv c
akoordakkoordTwee k's. Maar: accorderen.
accoordenakkoordenMet k ipv c
acoordenakkoordenmet k ipvc
acoustiek, acoustischakoestiek, akoestischMet k en oe.
acoustischakoestischMet k ipv c
acoustischeakoestischeMet k ipv c
aktentasaktetasGeen tussen-n
alkoholalcoholMet een c.
alcohol arm, alcohol vrijalcoholarm, alcoholvrijEén woord.
alphabetischalfabetischmet f
algebraischalgebraïschmet trema: ï
algebraischealgebraïschemet trema: ï
algorithmealgoritmeGeen h na de t. Meervoud: algoritmes, algoritmen.
algorithmenalgoritmenGéén h
algorithmesalgoritmesGéén h
algorithmiekalgoritmiekGéén h
algorithmischalgoritmisch
Alice-in-Wonderlandsyndroomalice-in-wonderlandsyndroom
alienatiealiënatiemet trema: ë
alienatiesaliënatiesmet trema: ë
alimentatieuitkeringalimentatie-uitkeringSamenstellingen met alimentatie worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.
alimentatie-geldalimentatiegeldSamenstellingen met alimentatie worden als één woord gespeld, tenzij de klinkers botsen.
aliniaalineamet e
alkalienalkaliënmet trema: ë
alkaloidealkaloïdemet trema: ï
alkaloidenalkaloïdenmet trema: ï
allrightall rightSommige combinaties behandelen we als woordgroep. We schrijven de delen los: gelegenheidsontleningen, meer bepaald woordgroepen die in het Engels los worden geschreven en die men uitdrukkelijk citeert uit het Engels als vreemde taal
all inall-inSommige combinaties behandelen we als een samenkoppeling. Ze krijgen een koppelteken als het rechterdeel een voorzetselbijwoord is
allahAllahPersoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden die betrekking hebben op het Opperwezen, krijgen een hoofdletter. Andere voornaamwoorden niet.
Allah, hij is groot.Allah, Hij is groot.Persoonlijke en bezittelijke voornaamwoorden die betrekking hebben op het Opperwezen, krijgen een hoofdletter. Andere voornaamwoorden niet.
alledriealle drieAlle twee, alle drie, alle vier, alle vijf enzovoort worden altijd los geschreven. Alleen allebei wordt altijd aaneengeschreven.
alletweealle tweeAlle twee, alle drie, alle vier, alle vijf enzovoort worden altijd los geschreven. Alleen allebei wordt altijd aaneengeschreven.
alle beiallebeiAlle twee, alle drie, alle vier, alle vijf enzovoort worden altijd los geschreven. Alleen allebei wordt altijd aaneengeschreven.
allebijallebeiMet korte ei
alleenzijnalleen-zijnEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
allegorieenallegorieënmet trema: ë
alegretoallegrettoTwee l's, twee t's. Meervoud: allegretto's.
alegroallegroTwee l's. Meervoud: allegro's. Ook: allegro vivace.
allerbelabberstallerbelabberdstkomt van ‘belabberd’
allergieenallergieënmet trema: ë
allergiënallergieënAls de klemtoon op de ie valt, wordt het meervoud met -ieën gespeld. Als de klemtoon niet op de ie valt, wordt het meervoud met -iën gespeld.
allerheiligen, allerzielenAllerheiligen, AllerzielenDe kerkelijke feestdagen Allerheiligen en Allerzielen worden met een hoofdletter gespeld.
AllerheiligenvieringallerheiligenvieringDe kerkelijke feestdagen Allerheiligen en Allerzielen worden met een hoofdletter gespeld. In samenstellingen krijgen ze een kleine letter. allerheiligenviering, allerzielendag
allerheiligenvloedAllerheiligenvloedHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.
allerlijallerleiMet korte ei
aller leukstallerleukstgeen spatie
alles is deletedalles is gedeletetge + delete + t. Je spreekt het uit als 'ge-die-liet'
allezinsalleszinsLet op de medeklinkercombinatie -sz-. Ook: anderszins, enigszins, geenszins, veelszins.
aliantiealliantieTwee l's. Meervoud: allianties.
aliterartiealliteratiedubbel L.
Allium sphaerocefalonAllium sphaerocephalonmet ph i.p.v. f
all riskallriskEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
all-riskverzekeringallriskverzekeringEen in het Nederlands gebruikelijke samenstelling van Engelse woorden schrijven we in één woord.
almachtsfantasieenalmachtsfantasieënmet trema: ë
almenakalmanakmet a
Almere-havenAlmere-HavenAardrijkskundige namen krijgen hoofdletters. Aardrijkskundige namen met een koppelteken krijgen na dit teken nog een hoofdletter.
aloeëtjealoëetjemet ëe
aloe'saloë'smet trema: ë
alpenetappesAlpenetappes'alpenetappes' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Alpenetappes' volgens de regels van 2005.
alpenlandenAlpenlanden'alpenlanden' is geschreven volgens de regels van 1995, 'Alpenlanden' volgens de regels van 2005.
alpineskienalpineskiënmet trema: ë
al rasalraséén woord (weldra)
alsook (indien ook)als ook (indien ook)In de betekenis van `indien ook` spellen we `als ook` als twee losse woorden.
als ook (net als)alsook (net als)In de betekenis van `evenals` spellen we alsook als één woord.
altaistiekaltaïstiekmet trema: ï
alteregoalter egoTwee woorden. Meervoud: alter ego's.
altansalthansMet th.
altruismealtruïsmemet trema: ï
altruistaltruïstmet trema: ï
altruistenaltruïstenmet trema: ï
altruistischaltruïstischmet trema: ï
altruistischealtruïstischemet trema: ï
alluminimumaluminiumEnkele l
alluminiumaluminiumEnkele l
alumimimumaluminiumMet een n
alzheimerpatientalzheimerpatiëntmet trema: ë
alzheimerpatientenalzheimerpatiëntenmet trema: ë
amarylisamaryllistwee l’en
amateur-archeoloogamateurarcheoloogDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
amateur-bokseramateurbokserDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
amateur-kampioenamateurkampioenDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
amateur-onderzoekeramateuronderzoekerDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
amateur-voetballeramateurvoetballerDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
amateur-wielrenneramateurwielrennerDe delen van een samenstelling of een afleiding schrijven we aan elkaar vast.
amatiAmatiDe naam voor een bevolkingsgroep of een lid daarvan schrijven we met een hoofdletter als hij is afgeleid van een plaatsnaam of als het om een specifiek volk gaat.
ambasade, ambasadeurambassade, ambassadeurTwee s'en.
ambiguëambiguegeen trema
ambiguiteitambiguïteitMet trema op de i.
ambiguiteitenambiguïteitenmet trema: ï
amtenaarambtenaarLet op de b, die niet uitgesproken wordt.
ammethistamethistéén m
amethystamethistmet i
anfetamineamfetamineMet een m.
amfibieenamfibieënmet trema: ë
amfibiënamfibieën
amphibieënamfibieënMet f.
amphitheateramfitheaterMet f. Meervoud: amfitheaters.
amfitrionamfitryonGulle gastheer. Naar Amphytrion, koning van Tiryns in Argolis.
amforatjeamforaatjemet dubbele a
ammenhoelaammehoelaDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
ammenlakenammelakenDit is een versteende samenstelling en krijgt daarom geen tussen '-n'.
amoniakammoniakMet dubbel m
amonniakammoniakTwee m's, één n.
amunnitieammunitieTwee m'en, één n.
amnestieenamnestieënmet trema: ë
amnioscopieenamnioscopieënmet trema: ë
a-moreelamoreelGeen streepje in combinaties met het voorvoegsel a-.
ampereampèremet accemt grave
Amsterdam-centrumAmsterdam-CentrumAardrijkskundige namen krijgen hoofdletters. Aardrijkskundige namen met een koppelteken krijgen na dit teken nog een hoofdletter.
amserams'erMet apostrof
amsersams'ersMet apostrof
anabole steroïdeanabole steroïdenKomt vrijwel altijd in het meervoud voor.
anaëroobanaeroobEen afleiding met een voorvoegsel van Griekse of Latijnse oorsprong behandelen we als een samenstelling. We schrijven het voorvoegsel aan het grondwoord vast. Bij klinkerbotsing krijgt de afleiding een koppelteken. Dit woord is hierop een uitzondering; Geen trema in zuiver uitheemse woorden.
analystanalistAnalist met i. Maar: analyse, analyseren, analytisch.
analogieenanalogieënmet trema: ë
analiseanalysemet y, wél analist
analitischanalytischMet een y. Maar: analist.
annanasananasEén n. Meervoud: ananassen.
ancieniteitanciënniteitLet op het trema en de dubbele n.
ancienniteitanciënniteitmet trema: ë
anderszijnanders-zijnEen samenkoppeling schrijven we met koppeltekens. Samenkoppelingen die we uit andere talen overnemen, behouden de koppeltekens of de spaties die ze in de vreemde taal hebben.
anderssoortigandersoortigEén s.
anderzinsanderszinsLet op de medeklinkercombinatie -sz-.
anecdoteanekdoteMet k. Meervoud: anekdoten, anekdotes. In samenstellingen zonder tussen-n: anekdoteboek.
annemoonanemoonEén n. Meervoud: anemonen.
anestesie, anestesistanesthesie, anesthesistMet h na de t.
anaesthesistanesthesistanaesthesist is (Brits) Engels
anesthystanesthesist`the` wordt soms ingeslikt, maar -thesist
AnguilliaansAnguillaansdubbel-l
anjerrevolutieAnjerrevolutieHet woord waarmee we een feestdag of een historische gebeurtenis benoemen, krijgt een hoofdletter.
analenannalenMet dubbele n. Annalen (jaarboeken) is afgeleid van het Latijnse woord annus (jaar).
annuiteitannuïteitTwee n's en trema op de i.
annuiteitenannuïteitenmet trema: ï
annullerenannulerenDubbele n, één l. Vervoeging: annuleren, annuleert, annuleerde, geannuleerd.
anomalieenanomalieënmet trema: ë
anorexia-nervosapatientanorexia-nervosapatiëntmet trema: ë
an-organischanorganischGeen streepje in combinaties met an-: anorganisch.
a-normaalanormaalGeen streepje in combinaties met het voorvoegsel a-.
Anschluss (aansluiting)anschluss (aansluiting)Het gaat hier niet om de historische gebeurtenis uit 1938 waarbij de annexatie van Oostenrijk door Duitsland gebeurde. Het gaat gewoon om de betekenis 'aansluiting', daarom met kleine letter.
anschluss (Hist. gebeurtenis)Anschluss (Hist. gebeurtenis)Duitse zelfstandige naamwoorden, in een Duitse context altijd met hoofdletter, hebben in het Nederlands een kleine letter. Maar: de Anschluss, vanwege de eerder gegeven regel betreffende historische gebeurtenissen.
ansjovisserijansjovisvisserijJe vist op ansjovissen, niet op ansjo's.
AntarticaAntarcticaSoms wordt de c vergeten.
antarctische faunaAntarctische faunaEen aardrijkskundige naam schrijven we met een hoofdletter. Samenstellingen en afleidingen op basis van een aardrijkskundige naam behouden de hoofdletter.
anticedentantecedentNiet: *anticedent.
antidiluviaalantediluviaalante = voor i.pl.v. anti = tegen : voor het diluvium (zondvloed)
anthologieenanthologieënmet trema: ë
anti Amerikaansanti-Amerikaanswanneer na 'pro' of 'anti' een woord met hoofdletter volgt moet er een streepje tussen.
antiimperialistischanti-imperialistischGeen streepje in combinaties met anti-, tenzij de klinkers botsen.
anti-aanbaklaagantiaanbaklaagGeen streepje in combinaties met anti-, tenzij de klinkers botsen.
anti-AmerikanismeantiamerikanismeDe naam van een taal of dialect wordt met een hoofdletter geschreven. Samenstellingen en afleidingen behouden de hoofdletter, maar werkwoorden en daarvan afgeleide zelfstandige naamwoorden schrijven we klein.
antikristantichristDe spelling met k is niet meer toegestaan.
anti-depressivaantidepressivaGeen streepje in combinaties met anti-, tenzij de klinkers botsen.
anti-lichaamantilichaamGeen streepje in combinaties met anti-, tenzij de klinkers botsen.
antimacassarantimakassar
antimetrieenantimetrieënmet trema: ë
anti-naziantinaziGeen koppelteken